บินไทยแจ้งความคืบหน้าจัดเที่ยวบินช่วยเหลือคนไทยในอียิปต์

บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ได้จัดเที่ยวบินพิเศษเพื่อบินตรงไปยังกรุงอัมมาน ประเทศจอร์แดน รับคนไทยที่ตกค้างอยู่ที่สนามบินไคโร สาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ ให้เดินทางกลับประเทศไทย

นายปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า จากการที่ บริษัทฯ ได้รับการประสานงานจากกระทรวงการต่างประเทศให้เตรียมความพร้อมในการทำการบิน เพื่อไปรับคนไทยที่ตกค้างออกจากกรุงไคโร สาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ให้เดินทางกลับประเทศไทยโดยเร็วที่สุดนั้น ทั้ง นี้ จากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นและบริษัทฯ ได้คำนึงถึงความปลอดภัยในการทำการบินไปยังกรุงไคโร กอปรกับปัจจัยสำคัญต่างๆ ที่อาจเป็นอุปสรรคต่อการ ทำการบิน ทำให้บริษัทฯ ไม่สามารถทำการบินตรงไปยังสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ได้ บริษัทฯ จึงได้ประสานกับกระทรวงการต่างประเทศในการจัดเที่ยวบินพิเศษ โดยปรับเปลี่ยนเส้นทาง เพื่อทำการบินไปรับคนไทยที่ตกค้างดังกล่าวที่กรุงอัมมาน ประเทศจอร์แดนแทน ทั้งนี้ กระทรวงการต่างประเทศได้วางแผนนำคนไทยออกจากกรุงไคโร โดยเช่าเหมาลำเครื่องบินเพื่อมาส่งยังกรุงอัมมานประเทศจอร์แดน หลังจากนั้นเที่ยวบินของ การบินไทย จะไปรับที่กรุงอัมมาน ประเทศจอร์แดน มายังประเทศไทยโดยได้กำหนดตารางบิน ดังนี้

- เที่ยวไป เที่ยวบินที่ ทีจี 8850 วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2554 ออกจากกรุงเทพฯ เวลา 08.00 น. ถึงสนามบินกรุงอัมมาน เวลา 13.00 น. (ตามเวลาท้องถิ่น)

- เที่ยวกลับ เที่ยวบินที่ ทีจี 8851 วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2554 ออกเดินทางจากสนามบิน กรุงอัมมาน เวลา14.00 น. ถึง กรุงเทพฯ เวลา 02.45 น. ของวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2554

Pages

Powered by Movable Type 4.21-en