Recently in ข่าวการบินในประเทศ Category

สายการบินยังจะได้เปิดเที่ยวบินจากกรุงเทพฯ ไปยัง มุมไบ ประเทศอินเดีย 6 เที่ยวบินต่อสัปดาห์ เริ่มบิน 2 มีนาคม 2554 โดยเครื่องบินแอร์บัส เอ319 ที่มีชั้นธุรกิจ 12 ที่นั่ง ชั้นประหยัด 108 ที่นั่ง และจะทำการบินไปธากา เมืองหลวงของบังคลาเทศ วันละ 1 เที่ยวบิน โดยแอร์บัส เอ320 ขนาด 162 ที่นั่งตั้งแต่ 27 มีนาคม 2554
บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ได้จัดเที่ยวบินพิเศษเพื่อบินตรงไปยังกรุงอัมมาน ประเทศจอร์แดน รับคนไทยที่ตกค้างอยู่ที่สนามบินไคโร สาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ ให้เดินทางกลับประเทศไทย

นายปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า จากการที่ บริษัทฯ ได้รับการประสานงานจากกระทรวงการต่างประเทศให้เตรียมความพร้อมในการทำการบิน เพื่อไปรับคนไทยที่ตกค้างออกจากกรุงไคโร สาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ให้เดินทางกลับประเทศไทยโดยเร็วที่สุดนั้น ทั้ง นี้ จากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นและบริษัทฯ ได้คำนึงถึงความปลอดภัยในการทำการบินไปยังกรุงไคโร กอปรกับปัจจัยสำคัญต่างๆ ที่อาจเป็นอุปสรรคต่อการ ทำการบิน ทำให้บริษัทฯ ไม่สามารถทำการบินตรงไปยังสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ได้ บริษัทฯ จึงได้ประสานกับกระทรวงการต่างประเทศในการจัดเที่ยวบินพิเศษ โดยปรับเปลี่ยนเส้นทาง เพื่อทำการบินไปรับคนไทยที่ตกค้างดังกล่าวที่กรุงอัมมาน ประเทศจอร์แดนแทน ทั้งนี้ กระทรวงการต่างประเทศได้วางแผนนำคนไทยออกจากกรุงไคโร โดยเช่าเหมาลำเครื่องบินเพื่อมาส่งยังกรุงอัมมานประเทศจอร์แดน หลังจากนั้นเที่ยวบินของ การบินไทย จะไปรับที่กรุงอัมมาน ประเทศจอร์แดน มายังประเทศไทยโดยได้กำหนดตารางบิน ดังนี้

- เที่ยวไป เที่ยวบินที่ ทีจี 8850 วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2554 ออกจากกรุงเทพฯ เวลา 08.00 น. ถึงสนามบินกรุงอัมมาน เวลา 13.00 น. (ตามเวลาท้องถิ่น)

- เที่ยวกลับ เที่ยวบินที่ ทีจี 8851 วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2554 ออกเดินทางจากสนามบิน กรุงอัมมาน เวลา14.00 น. ถึง กรุงเทพฯ เวลา 02.45 น. ของวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2554
นายปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ขณะนี้กระทรวงการต่างประเทศได้มีหนังสือขอความร่วมมือการบินไทยในการจัดส่ง เครื่องบินไปรับคนไทยที่ตกค้างที่สนามบินไคโร ประเทศอียิปต์ ซึ่งบริษัทฯ กำลังอยู่ในระหว่างการประสานงานในการสนับสนุนและเตรียมความพร้อมด้านเครื่อง บินและลูกเรือ รวมถึงปัจจัยต่างๆ ในการทำการบิน เพื่อขนส่งคนไทยที่ตกค้างอยู่ในประเทศอียิปต์ให้เดินทางกลับมายังประเทศไทย โดยเร็วที่สุด แต่เนื่องจากตามตารางการบินปกติของการบินไทยไม่ได้ทำการบินไปยังประเทศ อียิปต์ บริษัทฯ จึงจำเป็นจะต้องพิจารณาถึงปัจจัยสำคัญต่างๆ ในการทำการบิน ได้แก่ การประกันภัย อุปกรณ์และการบริการภาคพื้นที่สนามบิน ประเทศอียิปต์ รวมถึงการบริการน้ำมันอากาศยานสำหรับขากลับที่สนามบินประเทศอียิปต์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการได้รับอนุญาตให้ทำการบินผ่านประเทศต่างๆ ในเส้นทางพิเศษครั้งนี้ อย่างไรก็ตาม หากบริษัทฯ ไม่สามารถทำการบินไปยังสนามบินไคโร ประเทศอียิปต์ได้ บริษัทฯ ยังมีแผนสำรองที่จะทำการขนส่งคนไทยที่ตกค้างกลับบ้านได้จากสนามบินใกล้เคียง ที่เป็นจุดบินของบริษัทฯ
สายการบินบางกอกแอร์เวย์สและการบินไทยได้เปิดให้บริการเช็คอินที่แอร์พอร์ตเรลลิงค์แล้ว ทุกวันตั้งแต่เวลา 08.00 – 17.30 น. ชั้น 3 ของสถานีรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรลลิงค์ สถานีมักกะสัน เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกให้กับผู้โดยสารของสายการบินที่เดินทางเส้นทางบินในประเทศและระหว่างประเทศ

ซึ่งสามารถเช็คอินล่วงหน้าได้ 3 – 12 ชั่วโมงก่อนเดินทาง และยังสามารถใช้บริการห้องรับรองผู้โดยสารที่สนามบินสุวรรณภูมิได้ตามปกติ

Bangkok Airways and Thai Airline recently began City Check-in service at Makkasan City Air Terminal or Airport Rail Link, Makkasan Station to provide advance check-in service to passengers who used the Airport Rail Link service. opens daily from 08.00 – 17.30 hrs. Passengers can check in at the minimum of 3 hours and up to 12 hours prior of departure time.
รัฐ-เอกชนพาเหรดจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติในหลวงบวท.ผุดโครงการ "ลูกพาพ่อบินเที่ยวไทย" ฟรี บินไทย หนุนเที่ยวทั่วไทยไปกับพ่อด้วยโปรโมชันตั๋วราคาพิเศษสำนักพระราชวังจัด ไลต์แอนด์ซาวด์ในพระบรมมหาราชวัง เทิดพระเกียรติ 3 โอกาสสำคัญ ตลอด 58 รอบการแสดงต่อเนื่องถึงต้นปี2555ด้านมหาดไทยผนึกกลาโหมและคมนาคม จัดขบวนเรือร่วม600 ลำถวายพระพรกลางเจ้าพระยา ศึกษาฯเนรมิตถนนลูกหลวง ผุดตลาดน้ำกลางกรุงตลาดบกกลางสวน

เนื่องในวโรกาสเฉลิมฉลองในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว หน่วยงานต่างๆได้ร่วมจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติกันอย่างคึกคัก

ต่อเรื่องนี้พล.อ.อ.สมชายเธียรอนันท์ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทยจำกัดหรือบวท.เปิดเผยว่า บวท.เข้าร่วมจัดบูธกิจกรรมพิเศษในงาน "คมนาคมรวมใจ...เทิดไท้องค์ราชัน" ระหว่างวันที่3-5ธันวาคมนี้ ณสถานีรถไฟหัวลำโพง

โดยในส่วนของบวท.ได้จัด2 กิจกรรมพิเศษสุดๆ ให้กับผู้เข้าร่วมงานคือ "ลูก" พา "พ่อ" บินเที่ยวไทย โดยให้"ลูก"พา"พ่อ"ที่มีอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไปที่ไม่เคยโดยสารเครื่องบินมาตลอดทั้งชีวิตได้รับประสบการณ์การ โดยสารเครื่องบินสายการบินภายในประเทศพร้อมที่พัก3 วัน2คืนโดยให้พ่อและลูกนำหลักฐานสำเนาบัตรประชาชนมาลงทะเบียนด้วยตนเองที่ บูธวิทยุการบินฯและจะจับสลาก "พ่อแสนดี"ที่ได้บินฟรีกับวิทยุการบินฯทุกวัน

ส่วนนายปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่าบริษัทได้จัดโครงการ "เที่ยวทั่วไทยไปกับพ่อ"โดยจัดโปรโมชัน บัตรโดยสารเครื่องบินชั้นประหยัดเส้นทางภายในประเทศตั้งแต่เดือนธันวาคม 2553ถึงเดือนมกราคม 2554 โดยเส้นทางระหว่างกรุงเทพฯ(ไป-กลับ)ขอนแก่น 3,750บาท,เชียงใหม่ อุดรธานี อุบลราชธานี สุราษฎร์ธานี4,000บาท(ยกเว้นสมุย) ส่วนเชียงราย กระบี่ ภูเก็ต หาดใหญ่ ราคา4,500บาทโดยราคานี้รวมค่าธรรมเนียมต่างๆ แล้วยกเว้นภาษีสนามบิน

ด้านนายแก้วขวัญ วัชโรทัย เลขาธิการพระราชวังกล่าวว่าทางสำนักพระราชวังจะจัดกิจกรรมพิเศษเพื่อร่วม เฉลิมพระเกียรติ 3 โอกาสสำคัญ ที่ในปี 2554 เป็นปีมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษา 84 พรรษาตลอดจนเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ในโอกาสที่จะทรงเจริญพระชนมพรรษา 80 พรรษา12 สิงหาคม 2555 และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร ในโอกาสที่จะทรงเจริญพระชนมายุ 60 พรรษา 28 กรกฎาคม 2555 จึงได้จัดการแสดง แสง เสียง และสื่อผสม"วัฒนธรรมทองแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ๘๔พรรษามหาราชา"บริเวณสนามหญ้าด้านหน้าศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง ตั้งแต่วันที่ 17 ธันวาคม 2553 -28 กุมภาพันธ์ 2555

โดยการแสดงดังกล่าวบริหารโครงการโดย บริษัทซีเอ็ม ออร์กาไนเซอร์ จำกัด(มหาชน) และบริษัท กันตนา ออร์กาไนเซอร์ แอนด์ เมเนจเมนท์ จำกัดซึ่งในส่วนของการผลิตนั้น นายเสริมคุณ คุณาวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทซีเอ็มออร์กาไนเซอร์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่าความภาคภูมิใจที่ได้จัดการแสดงครั้งยิ่งใหญ่ในสถานที่สำคัญคือพระ บรมมหาราชวังใช้เทคนิคในการนำเสนอที่ทันสมัยหลากหลายรูปแบบผสมผสานกับการ แสดงศิลปวัฒนธรรมที่โดดเด่นในแต่ละสมัยอย่างยิ่งใหญ่ตระการตาประกอบสื่อผสม หรือมัลติมีเดียอย่างสมจริง

ทั้งนี้การแสดงแบ่งออกเป็น 9 องก์ได้แก่ก่อร่างสร้างเมือง,รุ่งเรืองรัตนโกสินทร์,ถิ่นสยามอารยะ, ประชาธิปไตยสร้างสรรค์, ในหลวงที่คนไทยใจผูกพัน, ทั่วเขตขัณฑ์รอยพระบาททรงยาตรา, อัครศิลปิน, หลักไทย หลักใจ และดุจถวายชัยชโยโดยมีผู้ดำเนินเรื่องคือ "จิตตสยาม"จิตวิญญาณที่เป็นตัวแทนของคนไทยที่รักชาติ มีความผูกพันกับพระเจ้าแผ่นดินและอยู่ร่วมในเหตุการณ์ที่สำคัญๆในแต่ละยุค สมัย แสดงโดยจอย-รินลณี ศรีเพ็ญรวมจัดการแสดงทั้งสิ้น58 รอบ บัตรราคา500 บาททุกที่นั่ง

นายชวรัตน์ ชาญวีรกูลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย นายโสภณ ซารัมย์

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมและนายดิสธรวัชโรทัยรองเลขาธิการพระราชวังได้ ร่วมกันแถลงข่าวการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสเฉลิมพระ ชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะมีการจัดกิจกรรมสำคัญ3 ประการได้แก่กิจกรรมแรกจะเป็นการจัดกิจกรรมขบวนเรือพสกนิกรชาวไทยร่วมใจถวาย พระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณท่าน้ำศิริราช ซึ่งจะเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่ประชาชนชาวไทย จะรวมพลังรวมใจกันล่องเรือมาตามแม่น้ำเจ้าพระยาเพื่อมาจุดเทียนชัยถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งคาดว่าจะมีเรือเข้าร่วมไม่น้อยกว่า 600 ลำ

ส่วนกิจกรรมที่2จะเป็นการสร้างภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติ7เรื่องโดยคณะผู้ กำกับภาพยนตร์ชื่อดังของไทย ซึ่งจะมีการผลิตเป็น VCDจำนวน 5 ล้านชุดเพื่อนำไปเผยแพร่ให้ประชาชนได้รับชมและการจัดนิทรรศการแสดงผลงานอัน เนื่องมาจากโครงการพระราชดำริแบบกึ่งถาวร ภายใต้ชื่อโครงการ KING Pavilion

นางสาวนริศราชวาลตันพิพัทธ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวว่า ระหว่างวันที่1-6 ธันวาคมนี้ บริเวณถนนลูกหลวงเลียบคลองผดุงกรุงเกษมจะมีการจัดงาน"แผ่นดินของเรา..อาชีวะ สร้างอาชีพเป็นราชพลีถวายพระจักรีภูมิพล"ซึ่งจะเนรมิตถนนและคลองให้เป็นตลาด น้ำกลางกรุงตลาดบกกลางสวน

นายนิวิทย์ อรุณรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตกล่าวว่าจังหวัดภูเก็ตเตรียมเป็นเจ้าภาพการ แข่งขันเรือใบครั้งยิ่งใหญ่แห่งเอเชียหรือมหกรรมการแข่งเรือใบชิงถ้วยพระราช ทานภูเก็ตคิงส์คัพรีกัตต้า วันที่ 4-11 ธันวาคมนี้ ซึ่งในปีนี้มีเรือใบตอบรับเข้าร่วมการแข่งขันแล้ว97 ลำจากทุกทวีปทั่วโลก

ขณะที่นายนพดลภาคพรตผู้อำนวยการกองส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศ ไทย หรือททท. กล่าวว่าจังหวัดนครนายกสมาคมกีฬาทางอากาศและการบินแห่งประเทศไทยในพระบรม ราชูปถัมภ์ และบริษัท เอิร์ท วินด์ แอนด์ไฟร์ฯได้ร่วมจัดงานเทศกาลบัลลูนนานาชาติ ครั้ง 4 และกีฬา ดิน น้ำ ลมไฟ จ.นครนายกเฉลิมพระเกียรติฯ" 5 ธันวามหาราชวันที่2-6ธันวาคมนี้ ณ เขื่อนขุนด่านปราการชลซึ่งเป็นครั้งแรกของเทศกาลกีฬากลางแจ้งระดับนานาชาติ บนพื้นที่ 700 ไร่

รวมทั้งโรงแรมโนโวเทล สุวรรณภูมิแอร์พอร์ต ได้ร่วมกับกลุ่มศิลปินจาก ชมรมช่างเขียนแห่งประเทศไทยจัดนิทรรศการศิลปกรรม เนื่องในโอกาสมหามงคล "วันพ่อแห่งชาติ" โดยมีศิลปิน 40 คน นำผลงานกว่า 120 ชิ้น ที่เป็นการจัดรวบรวมภาพเขียนเกี่ยวกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระราช ภารกิจของพระองค์มาจัดแสดง ณ โรงแรมโนโวเทล สุวรรณภูมิระหว่างวันที่ 19 พฤศจิกายน- 15 ธันวาคม2553โดยรายได้40%จากการจำหน่ายภาพจะมอบให้กับมูลนิธิพระดาบส เป็นต้น

ที่มา : www.aerothai.co.th/thai/anews_search.php
บอร์ด "บินไทย" อนุมัติตั้งบริษัทลูก "ไทย ไทเกอร์แอร์" แต่เลื่อนเปิดให้บริการจากเดือน มี.ค. ปี 54 เป็นเดือน พ.ค. อ้างกระบวนการเยอะต้องใช้เวลา 5 เดือน วันนี้ (19 พ.ย.) นายอำพน กิตติอำพน ประธานกรรมการ บมจ.การบินไทย (THAI) กล่าวว่า คณะกรรมการอนุมัติในหลักการตั้งบริษัทไทย ไทเกอร์แอร์ โดยเงินลงทุนจำนวน 98.9 ล้านบาท จะมาจากการใช้เงิน สำรองฉุกเฉิน ซึ่งต้องยื่นขออนุมัติกระทรวงคมนาคม และสภาพัฒน์ ทั้งนี้ คาดว่ากระบวนการทั้งหมด จะใช้เวลาประมาณ 5 เดือนครึ่ง ซึ่งน่าจะเปิดบินเที่ยวแรกได้ในเดือน พ.ค. 2554 จากเดิมปลายมี.ค. 2554 สำหรับราคาหุ้น THAI ปิดพักเที่ยงบวก 0.55% มาอยู่ที่ 46 บาท

source: Manager Online
"บินไทย" เลื่อนเปิดโลว์คอสต์ ขอ5เดือน อ้างกระบวนการเยอะ

30 ตุลาคม 2553 บริษัท การบินไทยจำกัด (มหาชน) ได้จัดพิธีถวายผ้่าพระกฐินพระรา่ชทาน ประจำปี 2553 ณ วัดป่าประดู่ (พระอารามหลวง) อ.เมือง ระยอง โดยนายอำำพน กิตติอำพน ประธานกรรมการบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เป็นประธานในพิํธี พร้อมด้วย นายปิยสวัสดิ์ อัมระนันท์ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารระดับสูง พนักงานการบินไทย สื่อมวลชน ตัวแทนจากส่วนจังหวัด และท้องถิ่น ตลอดจนประชาชนทั่วไปร่วมในพิธีอย่างคับคั่ง โดยมียอดร่วมสมทบถวายปัจจัยในกองกฐินกว่าสองล้านสี่แสนบาท

หลังเสร็จพิํธีัถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน นายอำพน และคณะผู้บริหารของการบินไทยได้ร่วมกันปลูกต้นจำปีไว้เป็นที่ระลึก ณ บริเวณหน้าพระอุโบสถ จากนั้น นายปิยสวัสดิ์ ได้เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาให้แก่โรงเรียนและนักเรียนในจังหวัดระยอง เนื่้องในโอกาส ครบรอบ 100 ปี แห่งวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จำนวน 100 ทุน รวมเป็นเงิน 300000 บาท

 

  • Attached Image: DSC_0003.jpg
  • Attached Image: DSC_0027.jpg
  • Attached Image: DSC_0034.jpg
ANA สายการบินแห่งชาติของญี่ปุ่น โดยนายจุน วาดะ ผู้จัดการทั่วไปประจำประเทศไทยและพม่า ได้เปิดเผยเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน ที่ผ่านมาว่า สายการบิน ANA จะเพิ่มเติมการให้บริการเที่ยวบินระหว่างโตเกียวและกรุงเทพฯ จากเดิมที่บินระหว่างสนามบินนาริตะ(NRT)ของโตเกียวสู่กรุงเทพฯ วันละ 2 เที่ยวบินต่อวัน โดยจะเพิ่มเที่ยวบินในเส้นทางบินจากสนามบินฮาเนดะ(HDN) ของโตเกียวสู่กรุงเทพฯ อีก 1 เที่ยวบินต่อวัน
Voucher บัตรโดยสาร ราคา 1,250 บาท (รวมทุกอย่างแล้ว) เป็นบัตรโดยสารที่ไม่จำเป็นต้องระบุชื่อ ผู้เดินทาง จึงสามารถโอนสิทธิ์ หรือซื้อให้ผู้อื่นได้ โดยใช้ได้ถึงวันที่ 30 กันยายน 2553 และสามารถเดินทางได้ทุกเส้นทางภายในประเทศ ทั้ง เชียงใหม่ เชียงราย หาดใหญ่ ภูเก็ต ตรัง และนราธิวาส
ประธานบอร์ดบินไทย เผย การเมืองไม่กระทบรายได้ โอ่ กำไรไตรมาส 1 ทะลุหมื่นล้าน หลังเศรษฐกิจโลกฟื้นตัว ความต้องการเดินทาง-ขนส่งสินค้ามีเพิ่ม...