Recently in โปรโมชั่นตั๋วเครื่องบิน Category

รัฐ-เอกชนพาเหรดจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติในหลวงบวท.ผุดโครงการ "ลูกพาพ่อบินเที่ยวไทย" ฟรี บินไทย หนุนเที่ยวทั่วไทยไปกับพ่อด้วยโปรโมชันตั๋วราคาพิเศษสำนักพระราชวังจัด ไลต์แอนด์ซาวด์ในพระบรมมหาราชวัง เทิดพระเกียรติ 3 โอกาสสำคัญ ตลอด 58 รอบการแสดงต่อเนื่องถึงต้นปี2555ด้านมหาดไทยผนึกกลาโหมและคมนาคม จัดขบวนเรือร่วม600 ลำถวายพระพรกลางเจ้าพระยา ศึกษาฯเนรมิตถนนลูกหลวง ผุดตลาดน้ำกลางกรุงตลาดบกกลางสวน

เนื่องในวโรกาสเฉลิมฉลองในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว หน่วยงานต่างๆได้ร่วมจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติกันอย่างคึกคัก

ต่อเรื่องนี้พล.อ.อ.สมชายเธียรอนันท์ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทยจำกัดหรือบวท.เปิดเผยว่า บวท.เข้าร่วมจัดบูธกิจกรรมพิเศษในงาน "คมนาคมรวมใจ...เทิดไท้องค์ราชัน" ระหว่างวันที่3-5ธันวาคมนี้ ณสถานีรถไฟหัวลำโพง

โดยในส่วนของบวท.ได้จัด2 กิจกรรมพิเศษสุดๆ ให้กับผู้เข้าร่วมงานคือ "ลูก" พา "พ่อ" บินเที่ยวไทย โดยให้"ลูก"พา"พ่อ"ที่มีอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไปที่ไม่เคยโดยสารเครื่องบินมาตลอดทั้งชีวิตได้รับประสบการณ์การ โดยสารเครื่องบินสายการบินภายในประเทศพร้อมที่พัก3 วัน2คืนโดยให้พ่อและลูกนำหลักฐานสำเนาบัตรประชาชนมาลงทะเบียนด้วยตนเองที่ บูธวิทยุการบินฯและจะจับสลาก "พ่อแสนดี"ที่ได้บินฟรีกับวิทยุการบินฯทุกวัน

ส่วนนายปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่าบริษัทได้จัดโครงการ "เที่ยวทั่วไทยไปกับพ่อ"โดยจัดโปรโมชัน บัตรโดยสารเครื่องบินชั้นประหยัดเส้นทางภายในประเทศตั้งแต่เดือนธันวาคม 2553ถึงเดือนมกราคม 2554 โดยเส้นทางระหว่างกรุงเทพฯ(ไป-กลับ)ขอนแก่น 3,750บาท,เชียงใหม่ อุดรธานี อุบลราชธานี สุราษฎร์ธานี4,000บาท(ยกเว้นสมุย) ส่วนเชียงราย กระบี่ ภูเก็ต หาดใหญ่ ราคา4,500บาทโดยราคานี้รวมค่าธรรมเนียมต่างๆ แล้วยกเว้นภาษีสนามบิน

ด้านนายแก้วขวัญ วัชโรทัย เลขาธิการพระราชวังกล่าวว่าทางสำนักพระราชวังจะจัดกิจกรรมพิเศษเพื่อร่วม เฉลิมพระเกียรติ 3 โอกาสสำคัญ ที่ในปี 2554 เป็นปีมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษา 84 พรรษาตลอดจนเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ในโอกาสที่จะทรงเจริญพระชนมพรรษา 80 พรรษา12 สิงหาคม 2555 และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร ในโอกาสที่จะทรงเจริญพระชนมายุ 60 พรรษา 28 กรกฎาคม 2555 จึงได้จัดการแสดง แสง เสียง และสื่อผสม"วัฒนธรรมทองแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ๘๔พรรษามหาราชา"บริเวณสนามหญ้าด้านหน้าศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง ตั้งแต่วันที่ 17 ธันวาคม 2553 -28 กุมภาพันธ์ 2555

โดยการแสดงดังกล่าวบริหารโครงการโดย บริษัทซีเอ็ม ออร์กาไนเซอร์ จำกัด(มหาชน) และบริษัท กันตนา ออร์กาไนเซอร์ แอนด์ เมเนจเมนท์ จำกัดซึ่งในส่วนของการผลิตนั้น นายเสริมคุณ คุณาวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทซีเอ็มออร์กาไนเซอร์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่าความภาคภูมิใจที่ได้จัดการแสดงครั้งยิ่งใหญ่ในสถานที่สำคัญคือพระ บรมมหาราชวังใช้เทคนิคในการนำเสนอที่ทันสมัยหลากหลายรูปแบบผสมผสานกับการ แสดงศิลปวัฒนธรรมที่โดดเด่นในแต่ละสมัยอย่างยิ่งใหญ่ตระการตาประกอบสื่อผสม หรือมัลติมีเดียอย่างสมจริง

ทั้งนี้การแสดงแบ่งออกเป็น 9 องก์ได้แก่ก่อร่างสร้างเมือง,รุ่งเรืองรัตนโกสินทร์,ถิ่นสยามอารยะ, ประชาธิปไตยสร้างสรรค์, ในหลวงที่คนไทยใจผูกพัน, ทั่วเขตขัณฑ์รอยพระบาททรงยาตรา, อัครศิลปิน, หลักไทย หลักใจ และดุจถวายชัยชโยโดยมีผู้ดำเนินเรื่องคือ "จิตตสยาม"จิตวิญญาณที่เป็นตัวแทนของคนไทยที่รักชาติ มีความผูกพันกับพระเจ้าแผ่นดินและอยู่ร่วมในเหตุการณ์ที่สำคัญๆในแต่ละยุค สมัย แสดงโดยจอย-รินลณี ศรีเพ็ญรวมจัดการแสดงทั้งสิ้น58 รอบ บัตรราคา500 บาททุกที่นั่ง

นายชวรัตน์ ชาญวีรกูลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย นายโสภณ ซารัมย์

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมและนายดิสธรวัชโรทัยรองเลขาธิการพระราชวังได้ ร่วมกันแถลงข่าวการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสเฉลิมพระ ชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะมีการจัดกิจกรรมสำคัญ3 ประการได้แก่กิจกรรมแรกจะเป็นการจัดกิจกรรมขบวนเรือพสกนิกรชาวไทยร่วมใจถวาย พระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณท่าน้ำศิริราช ซึ่งจะเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่ประชาชนชาวไทย จะรวมพลังรวมใจกันล่องเรือมาตามแม่น้ำเจ้าพระยาเพื่อมาจุดเทียนชัยถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งคาดว่าจะมีเรือเข้าร่วมไม่น้อยกว่า 600 ลำ

ส่วนกิจกรรมที่2จะเป็นการสร้างภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติ7เรื่องโดยคณะผู้ กำกับภาพยนตร์ชื่อดังของไทย ซึ่งจะมีการผลิตเป็น VCDจำนวน 5 ล้านชุดเพื่อนำไปเผยแพร่ให้ประชาชนได้รับชมและการจัดนิทรรศการแสดงผลงานอัน เนื่องมาจากโครงการพระราชดำริแบบกึ่งถาวร ภายใต้ชื่อโครงการ KING Pavilion

นางสาวนริศราชวาลตันพิพัทธ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวว่า ระหว่างวันที่1-6 ธันวาคมนี้ บริเวณถนนลูกหลวงเลียบคลองผดุงกรุงเกษมจะมีการจัดงาน"แผ่นดินของเรา..อาชีวะ สร้างอาชีพเป็นราชพลีถวายพระจักรีภูมิพล"ซึ่งจะเนรมิตถนนและคลองให้เป็นตลาด น้ำกลางกรุงตลาดบกกลางสวน

นายนิวิทย์ อรุณรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตกล่าวว่าจังหวัดภูเก็ตเตรียมเป็นเจ้าภาพการ แข่งขันเรือใบครั้งยิ่งใหญ่แห่งเอเชียหรือมหกรรมการแข่งเรือใบชิงถ้วยพระราช ทานภูเก็ตคิงส์คัพรีกัตต้า วันที่ 4-11 ธันวาคมนี้ ซึ่งในปีนี้มีเรือใบตอบรับเข้าร่วมการแข่งขันแล้ว97 ลำจากทุกทวีปทั่วโลก

ขณะที่นายนพดลภาคพรตผู้อำนวยการกองส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศ ไทย หรือททท. กล่าวว่าจังหวัดนครนายกสมาคมกีฬาทางอากาศและการบินแห่งประเทศไทยในพระบรม ราชูปถัมภ์ และบริษัท เอิร์ท วินด์ แอนด์ไฟร์ฯได้ร่วมจัดงานเทศกาลบัลลูนนานาชาติ ครั้ง 4 และกีฬา ดิน น้ำ ลมไฟ จ.นครนายกเฉลิมพระเกียรติฯ" 5 ธันวามหาราชวันที่2-6ธันวาคมนี้ ณ เขื่อนขุนด่านปราการชลซึ่งเป็นครั้งแรกของเทศกาลกีฬากลางแจ้งระดับนานาชาติ บนพื้นที่ 700 ไร่

รวมทั้งโรงแรมโนโวเทล สุวรรณภูมิแอร์พอร์ต ได้ร่วมกับกลุ่มศิลปินจาก ชมรมช่างเขียนแห่งประเทศไทยจัดนิทรรศการศิลปกรรม เนื่องในโอกาสมหามงคล "วันพ่อแห่งชาติ" โดยมีศิลปิน 40 คน นำผลงานกว่า 120 ชิ้น ที่เป็นการจัดรวบรวมภาพเขียนเกี่ยวกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระราช ภารกิจของพระองค์มาจัดแสดง ณ โรงแรมโนโวเทล สุวรรณภูมิระหว่างวันที่ 19 พฤศจิกายน- 15 ธันวาคม2553โดยรายได้40%จากการจำหน่ายภาพจะมอบให้กับมูลนิธิพระดาบส เป็นต้น

ที่มา : www.aerothai.co.th/thai/anews_search.php
เชียงใหม่  1,940                    สุราษฏร์    1,880
เชียงราย   2,400                    กระบี่        2,355
ขอนแก่น  1,835                    ภูเก็ต         2,475
อุดรฯ       1,835                    หาดใหญ่    2,780
อุบลฯ       1,955


เงื่อนไขในการออกบัตรโดยสาร
1. ราคาพิเศษนี้ สำหรับการเดินทาง บนชั้นประหยัดเฉพาะ วันจันทร์ - พฤหัส ในเส้นทางที่กำหนดเท่านั้น
2. ราคาบัตรฯ นี้ ใช้สำหรับการออกบัตรโดยสาร ตั้งแต่วันที่ 06 กันยายน 2553 - 31 มีนาคม 2554  สำหรับการเริ่มต้นเดินทาง
    ตั้งแต่วันที่ 06 กันยายน 2553 - 31 มีนาคม 2554  การเดินทางต้องสิ้นสุด ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2554
3. สำหรับบัตรโดยสารไป-กลับ  ต้องจอง/ซื้อ บัตร ฯ ล่วงหน้า   อย่างน้อย 30 วัน ก่อนเดินทาง
4. Booking ต้องได้รับการ Confirm ก่อนการออกบัตรฯ ไม่อนุญาตให้ออกบัตรฯ แบบ Open Ticket
5. บัตรโดยสาร มีอายุ 7 วัน นับจากวันเริ่มต้นเดินทางที่ระบุบนบัตร 
6. ผู้โดยสารต้องออกบัตรฯ ทันที หลังจากที่ได้รับการยืนยันการสำรองที่นั่ง
7. ภายหลังจากออกบัตรฯ แล้ว ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนชื่อผู้โดยสาร , เที่ยวบิน , วันเดินทาง , เส้นทางบิน และไม่สามารถขอคืนเงิน 
8. ไม่มีส่วนลดบัตรโดยสารเด็ก และทารก
9. ได้รับไมล์สะสมตามปกติ
10. ราคาบัตรฯ ข้างต้นรวมค่าธรรมเนียมต่างๆ แล้ว ไม่รวมค่าภาษีสนามบิน
11. ราคาบัตรโดยสารดังกล่าวข้างต้น สำหรับการขายผ่าน อินเตอร์เน็ต www.thaiairways.com and www.thaiairways.co.th  เท่านั้น

**การบินไทยขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา ข้อกำหนด และ / หรือ เงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า**

สายการบินลุฟท์ฮันซ่าฉลองความสำเร็จครบรอบ 50 ปี การบินสู่ทวีปเอเซียและดำเนินงานในประเทศไทย อีกทั้งยังฉลองส่วนครองตลาดในเอเซียถึงร้อยละ 50 ในเส้นทางเอเชีย-ยุโรป
สายการบิน เตอร์กิช แอร์ไลน์ส เฉลิมฉลองครบรอบ 20 ปี ในการบริการเที่ยวบินมายังกรุงเทพฯ จัดโปรโมชั่นตั๋วโดยสารชั้นประหยัดราคาพิเศษ จากกรุงเทพฯ สู่ปลายทางในยุโรป ด้วยราคาเดียวเพียง 19,135 บาท สิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2552 นี้เท่านั้น
ราคาสำหรับเด็กเริ่มต้นที่ 9,250* บาท ในชั้น Coral Economy Class และ 31,750* บาท ในชั้น Pearl Business Class และราคาสำหรับผู้ใหญ่เริ่มต้นที่ 18,500 บาท 63,500 บาท ในชั้นCoral EconomyและPearl Business Class
บินได้คุ้มกว่าใคร ด้วยบัตรโดยสารจากการบินไทยภายในงานรักคุณเท่าฟ้า อาทิ สัมผัสความมหัศจรรย์ของพระอาทิตย์เที่ยงคืนและแสงเหนือ กรุงเทพฯ –ออสโล ชั้นธุรกิจเพียง 49,000 บาท วันละ 49 ที่นั่ง, บัตรโดยสารเติมสุขทั่วไทยเริ่มต้น 1,840 บาท, บัตรโดยสารเติมสุขทั่วโลกเริ่มต้นที่ 10,000 บาท
โปรโมชั่น Beyond Value ราคาเริ่มต้นสำหรับเส้นทางภายในประเทศที่ 4,600 บาทต่อท่านและ 4,900 บาทต่อท่านสำหรับเส้นทางระหว่างประเทศ อัตรานี้รวมค่าภาษีเชื้อเพลิง ค่าประกันวินาศภัย ภาษีสนามบิน ที่พักพร้อมอาหารเช้า (พัก 2 ท่าน) และรถรับส่งระหว่างสนามบินและที่พัก
สำหรับตั๋วเครื่องบินราคาพิเศษในชั้นประหยัดพิเศษ และ ชั้นธุรกิจนี้ ผู้โดยสารสามารถทำการจองได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2252 และเดินทางระหว่างวันที่ 16 มิถุนายน – 30 กันยายน 2552
จัดโปรโมชั่นพิเศษสำหรับเส้นทางบินใหม่ กรุงเทพฯ-ออสโล ที่จะเปิดให้บริการในวันที่ 15 มิถุนายน 2552 เป็นต้นไป โดยบัตรโดยสารราคาพิเศษ ชั้นประหยัด ราคาเริ่มต้น 25,805 บาท ชั้นประหยัดพรีเมี่ยม ราคาเริ่มต้น 57,695 บาท และชั้นธุรกิจ รอยัล ซิลค์ ราคาเริ่มต้นที่ 100,645 บาท ราคาพิเศษนี้สามารถออกบัตรโดยสารได้ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2552นี้
นักเดินทางจากประเทศไทยสามารถซื้อตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพฯ-ออสเตรเลีย (นครซิดนีย์ บริสเบน เมลเบิร์น หรืออะดิเลด) - กรุงเทพฯ ในราคาพิเศษเริ่มต้นเพียง 15,590 บาท ขณะที่ตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพฯ-ลอนดอน เริ่มต้นเพียง 23,650 บาท