การบินไทยเตรียมพร้อมจัดเที่ยวบินพิเศษรับคนไทยที่อียิปต์กลับไทย

นายปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ขณะนี้กระทรวงการต่างประเทศได้มีหนังสือขอความร่วมมือการบินไทยในการจัดส่ง เครื่องบินไปรับคนไทยที่ตกค้างที่สนามบินไคโร ประเทศอียิปต์ ซึ่งบริษัทฯ กำลังอยู่ในระหว่างการประสานงานในการสนับสนุนและเตรียมความพร้อมด้านเครื่อง บินและลูกเรือ รวมถึงปัจจัยต่างๆ ในการทำการบิน เพื่อขนส่งคนไทยที่ตกค้างอยู่ในประเทศอียิปต์ให้เดินทางกลับมายังประเทศไทย โดยเร็วที่สุด แต่เนื่องจากตามตารางการบินปกติของการบินไทยไม่ได้ทำการบินไปยังประเทศ อียิปต์ บริษัทฯ จึงจำเป็นจะต้องพิจารณาถึงปัจจัยสำคัญต่างๆ ในการทำการบิน ได้แก่ การประกันภัย อุปกรณ์และการบริการภาคพื้นที่สนามบิน ประเทศอียิปต์ รวมถึงการบริการน้ำมันอากาศยานสำหรับขากลับที่สนามบินประเทศอียิปต์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการได้รับอนุญาตให้ทำการบินผ่านประเทศต่างๆ ในเส้นทางพิเศษครั้งนี้ อย่างไรก็ตาม หากบริษัทฯ ไม่สามารถทำการบินไปยังสนามบินไคโร ประเทศอียิปต์ได้ บริษัทฯ ยังมีแผนสำรองที่จะทำการขนส่งคนไทยที่ตกค้างกลับบ้านได้จากสนามบินใกล้เคียง ที่เป็นจุดบินของบริษัทฯ

Pages

Powered by Movable Type 4.21-en