สายการบิน ANA เพิ่มเส้นทางบินใหม่ โตเกียว(ฮาเนดะ) - กรุงเทพฯ เริ่มฤดูหนาวนี้

ANA สายการบินแห่งชาติของญี่ปุ่น โดยนายจุน วาดะ ผู้จัดการทั่วไปประจำประเทศไทยและพม่า ได้เปิดเผยเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน ที่ผ่านมาว่า สายการบิน ANA จะเพิ่มเติมการให้บริการเที่ยวบินระหว่างโตเกียวและกรุงเทพฯ จากเดิมที่บินระหว่างสนามบินนาริตะ(NRT)ของโตเกียวสู่กรุงเทพฯ วันละ 2 เที่ยวบินต่อวัน โดยจะเพิ่มเที่ยวบินในเส้นทางบินจากสนามบินฮาเนดะ(HDN) ของโตเกียวสู่กรุงเทพฯ อีก 1 เที่ยวบินต่อวัน

สายการบิน All Nippon Airways หรือ ANA สายการบินแห่งชาติของญี่ปุ่น โดยนายจุน วาดะ ผู้จัดการทั่วไปประจำประเทศไทยและพม่า ได้เปิดเผยเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน ที่ผ่านมาว่า สายการบิน ANA จะเพิ่มเติมการให้บริการเที่ยวบินระหว่างโตเกียวและกรุงเทพฯ จากเดิมที่บินระหว่างสนามบินนาริตะ(NRT)ของโตเกียวสู่กรุงเทพฯ วันละ 2 เที่ยวบินต่อวัน โดยจะเพิ่มเที่ยวบินในเส้นทางบินจากสนามบินฮาเนดะ(HDN) ของโตเกียวสู่กรุงเทพฯ อีก 1 เที่ยวบินต่อวัน โดยเครื่องบินแบบ Boeing 767-300ER ขนาด 214 ที่นั่ง ตั้งแค่วันที่ 30 ตุลาคม 2553

ทั้งนี้เนื่องจากสายการบินเห็นว่าจะเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่กลุ่มผู้ โดยสารที่ประสงค์จะเดินทางท่องเที่ยวในประเทศญี่ปุ่น และกลุ่มนักธุรกิจ เนื่องจากสนามบินฮาเนดะนั้นอยู่ใกล้กรุงโตเกียวมากกว่า อีกทั้งที่สนามบินฮาเนดะยังมีเที่ยวบิยภายในประเทศสำหรับเชื่อมต่อไปยัง เมืองต่าง ๆ ของญี่ปุ่นอีกกว่าสามสิบเมือง ส่วนเที่ยวบินที่สนามบินนาริตะนั้นก็ยังจะคงทำการบินในความถี่เท่าเดิม โดยจะเน้นกลุ่มผู้โดยสารที่จะเดินทางเพื่อต่อเที่ยวบินไปยังสหรัฐอเมริกา หรือประเทศอื่น ๆ

สำหรับตารางเวลาของเที่ยวบินระหว่างฮาเนดะและกรุงเทพฯ เป็นดังนี้

ฮาเนดะ-กรุงเทพฯ NH173 Depart 00.30 Arrive 06.00

กรุงเทพฯ-ฮาเนดะ NH174 Depart 22.40 Arrive 06.30

รัฐบาลญี่ปุ่นเพิ่งจะอนุญาตให้มีการเปิดเที่ยวบินระหว่างประเทศที่สนาม บินฮาเนดะเพิ่มเติม ซึ่งนอกจาก ANA จะทำการบินจากฮาเนดะมากรุงเทพฯ แล้วยังมีแผนจะเพิ่มเที่ยวบินสู่เมืองอื่น ๆ เช่น สิงคโปร์ ไทเป เป็นต้น

Pages

Powered by Movable Type 4.21-en