นกแอร์เปิด"อุดรฯ-เชียงใหม่" ประเดิมเที่ยวแรก 17ม.ค.

นกแอร์ แถลงเปิดเส้นทางการบินเชื่อมระหว่างภูมิภาค อุดรธานี-เชียงใหม่ ประเดิมเที่ยวปฐมฤกษ์ 17 มกราฯ นี้ ด้วยเครื่องบิน SAAB 340 ขนาด33 ที่นั่ง มั่นใจผู้โดยสารตอบรับดี

วันนี้ (8 ม.ค.) ที่ ท่าอากาศยานนานาชาติอุดรธานี นายชยพล ธิติศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี นายวุฒิชัย สิงหมณี อธิบดีกรมการบินพลเรือน ดร.เจน ชาญณรงค์ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายการบินนกมินิ ได้ร่วมกันแถลงข่าวเปิดเส้นทางการบินอุดรธานี-เชียงใหม่ โดยมีสื่อมวลชนจังหวัดอุดรธานีทุกแขนงเข้ารับฟัง
      
       นายชยพล ธิติศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี กล่าวว่า ในการเปิดเทียวบินครั้งนี้ จะเป็นการตอกย้ำถึงศักยภาพของจังหวัดอุดรธานี ว่าจะมีศักยภาพและความพร้อมในการเป็นศูนย์กลางการค้าและการลงทุนของภาคอีสานตอนบน ในปัจจุบันจังหวัดอุดรธานีเป็นจุดหมายของการท่องเทียว มีคุณค่าทางมรดกโลก เช่นพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านเชียง และสถานที่ท่องเที่ยวในเชิงนิเวศ เช่นภูฝอยลมและสถานที่เชิงวัฒนธรรมอีกมากมาย
      
       นอกจากนั้น อุดรธานียังเป็นศูนย์กลางในการเชื่อมต่อกับประเทศ เพื่อนบ้าน ประเทศลาว และกลุ่มมประเทศอินโดจีน และประเทศจีนตอนใต้ ที่ได้ขยายการค้าการลงทุน และการท่องเที่ยวมายังประเทศเวียดนาม ลาว และเชื่อมต่อประเทศไทย โดยจังหวัดอุดรธานีได้จัดทำแผนงานต่างๆ ที่จะรองรับนักท่องเทียว และกลุ่มนักธุรกิจ จากต่างชาติ ที่เข้ามาติดต่อกับประเทศไทย หรือชาวไทยที่ต้องการเดินทางไปยังประเทศใกล้เคียง เช่น กรุงฮานอย ประเทศเวียดนามหรือ สิงคโปร์
      
       “ด้วยศักยภาพของจังหวัดอุดรธานี มั่นใจว่าจะสามารถรองรับการขยายตัวเศรษฐกิจในภาคอีสานได้ เพื่อให้เกิดความเชื่อมโยงโครงข่ายได้สมบูรณ์ เราหวังเป็นอย่างยิงว่าการเปิดให้บริการสายการบินของ มินินกแอร์ เส้นทางการบินจังหวัดอุดรธานี และจังหวัดเชียงใหม่ จะได้รับการตอบรับ การสนับสนุนที่ดี “นายชยพลกล่าว
      
       นายวุฒิชัย สิงหมณี อธิบดีกรมการบินพลเรือน กล่าวว่า จังหวัดอุดรธานี นับว่าเป็นจังหวัดที่มีศักยภาพในด้านต่างๆสูงมาก ทั้งการท่องเที่ยวและการลงทุน ส่วนสนามบินอุดรธานีนั้นเป็นสนามบินที่มีศักยภาพในการให้บริการสายการบินในเชิงพาณิชย์ ทั้งยังเป็นประตูด่านแรกในการต้อนรับนักท่องเที่ยวและนักลงทุนจากประเทศเพื่อนบ้านและกลุ่มประเทศอินโดจีน โดยทางกรมการบินพลเรือนเองเล็งเห็นศักยภาพในจุดนี้จึงส่งเสริมสนับ สนุนให้สนามบินอุดรธานีพัฒนา ในทุกๆด้าน
      
       ด้านดร.เจน ชาญณรงค์ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายการบินนกมินิ กล่าวว่า สายการบิน มีนโยบายที่จะเพิ่มเส้นทางไปยังหัวเมืองต่างๆ ให้กับผู้โดยสาร ไม่ว่าจะเป็นนักท่องเที่ยว นักธุรกิจและประชาชนทั่วไป โดยใช้อุดรธานีเป็นศูนย์กลางเพื่อความสะดวกสบายและประหยัดเวลา สำหรับการเดินทางเส้นทางอุดรธานี – เชียงใหม่ จะให้บริการในวันที่ 17 มกราคม 2553 นี้ ด้วยเครื่องบิน SAAB 340 มีจำนวน 33 ที่นั่ง
      
       โดยจะทำการบินทุกวันในเวลา 17.00 น.โดยทางนกมินิมองว่าเส้นทางบินอุดรฯ-เชียงใหม่จะเป็นการสร้างโอกาสในการเดินทางให้กับกลุ่มนักธุรกิจ นักท่องเที่ยวมากขึ้น และเป็นการเชื่อมโยงการคมนาคมระหว่างภูมิภาคให้มีความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น

จาก  http://www.manager.co.th/Local/ViewNews.aspx?NewsID=9530000002513&Keyword=%a1%d2%c3%ba%d4%b9+

About this Entry

This page contains a single entry by HFlight - news published on January 8, 2010 2:20 PM.

สุวรรณภูมิร่วมลดโลกร้อนใช้รถไฟฟ้า was the previous entry in this blog.

หอการค้าเล็งร้องศาลปกครอง ยื้อ"บินไทย"บินแม่ฮ่องสอนต่อ is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.

Pages

Powered by Movable Type 4.21-en