แอร์เอเชีย เปิดเส้นทาง"อุดรฯ-ภูเก็ต"บินเที่ยวแรก 21 ธ.ค.นี้

สายการบินไทยแอร์เอเชียเปิดเส้นทางบินอุดรธานี-ภูเก็ต เชื่อมการเดินทางภาคใต้-อีสานเชื่อมการเดินทางต่อเพื่อนบ้านในอินโดจีน เชื่อเส้นทางการบินใหม่ช่วยหนุนการท่องเที่ยวระหว่างภาคให้คึกคักมากขึ้น ประเดิมเที่ยวบินแรก 21 ธันวาคมนี้

นางธัญภา นิโครธานนท์ ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย( ททท. )สำนักงานอุดรธานี เปิดเผยว่าบรรยากาศด้านการท่องเที่ยวได้ปรับตัวในทิศทางที่ดีขึ้นเรื่อยๆ ส่งผลให้ภาคธุรกิจการท่องเที่ยวในด้านต่างๆ รวมทั้งทางด้านสายการบินมีความมั่นใจในการขยายการลงทุนเพิ่ม
      
       ในส่วนของสายการบินเองก็พิจารณาเปิดเส้นทางบินใหม่ๆ เพื่อรองรับกับการขยายตัวของธุรกิจด้านการท่องเที่ยว โดยพิจารณาจากศักยภาพของจังหวัดที่มีความพร้อมเป็นหลัก ล่าสุดสายการบินแอร์เอเชียได้เล็งเห็นว่า จังหวัดอุดรธานีและจังหวัดภูเก็ต เป็นจังหวัดที่มีศักยภาพและต่างเป็นกลุ่มเป้าหมายเอื้อซึ่งกันและกัน
      
       อีกทั้ง ทั้ง 2 จังหวัดต่างมีสนามบินนานาชาติที่สามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้อย่างเต็มที่ จึงตัดสินใจลงทุนเปิดเส้นทางบินอุดรธานี-ภูเก็ต ซึ่งเที่ยวบินปฐมฤกษ์จะเริ่มทำการบินในวันที่ 21 ธันวาคม 2552 จากภูเก็ต – อุดรธานี เที่ยวบิน FD 3984 HKT – UTH 15.15 – 16.55 น. และจากอุดรธานี – ภูเก็ต เที่ยวบิน FD 3985 UTH – HKT 17.25 -19.05 น.
      
       นางธัญภาระบุว่าจากการเปิดเส้นทางการบินอุดรธานี – ภูเก็ต ของไทยแอร์เอเชียในครั้งนี้ คาดว่าจะเป็นการกระตุ้นให้เกิดการเดินทางในบริเวณอีสานเหนือ ซึ่งประกอบไปด้วยอุดรธานี หนองคาย หนองบัวลำภู เลย ขอนแก่น และสกลนคร รวมไปถึงประเทศเพื่อนบ้าน สปป.ลาว ที่มีความสนใจจะเดินทางไปสู่ภาคใต้ของประเทศไทย
      
       ในขณะเดียวกัน จังหวัดในกลุ่มภาคใต้ ที่มีความสนใจจะเดินทางมาท่องเที่ยวยังภาคอีสาน เพื่อสัมผัสกับดินแดน “แหล่งเรียนรู้ อู่อารยธรรม” ก็จะสามารถทำให้เดินทางได้สะดวกมากขึ้น จะส่งผลให้การท่องเที่ยวเที่ยวไทยคึกคักมากขึ้น ส่งผลต่อเนื่องไปถึงภาพรวมเศรษฐกิจไทย


จาก  http://www.manager.co.th/Local/ViewNews.aspx?NewsID=9520000150103&Keyword=%a1%d2%c3%ba%d4%b9

About this Entry

This page contains a single entry by HFlight - news published on December 9, 2009 2:57 PM.

Jetstar เริ่มบินสิงคโปร์-ภูเก็ต was the previous entry in this blog.

TG เตรียมปิดฉากบินแม่ฮ่องสอน "นกมินิ"เสียบแทนต้นปีหน้า is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.

Pages

Powered by Movable Type 4.21-en