รื้อบอร์ดการบินไทย เข้าครม.พรุ่งนี้

หลังประสบปัญหาขาดสภาพคล่องอย่างหนัก รับก่อนหน้าเสนอแผนกู้ 3.5 หมื่นล้านบาท

นายโสภณ ซารัมย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม กล่าวในรายการวิทยุคลื่น 98 เมกะเฮิรซ์ในช่วงเช้าของวันนี้ว่า กระทรวงคมนาคมเตรียมเสนอให้มีการปรับคณะกรรมการของบริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) เพื่อให้มีการตั้งบอร์ดชุดใหม่ เข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีในวันพรุ่งนี้ (19 ม.ค.)

ส่วนปัญหาการขาดสภาพคล่องของการบินไทยในช่วงที่ผ่านมาบอร์ดได้ส่งแผนขอกู้ 3.5 หมื่นล้านบาท ให้พิจาณาจากที่ก่อนหน้าได้กู้เงินเพื่อเสริมสภาพคล่องในช่วงปลายปีไปแล้ว

 

รมว.คลัง กล่าวว่า ในส่วนของค่าเครื่องบินอยู่ระหว่างเจรจาขอเลื่อนกำหนดการรับมอบเครื่องบิน และขยายเวลาการชำระหนี้ออกไปจากเดิม แต่จะสามารถขยายเวลาออกไปได้เท่าไหร่นั้นขึ้นอยู่กับการเจรจาของคณะกรรมการฯ ชุดใหม่

 

http://www.bangkokbiznews.com/home/news/business/business/2009/01/19/news_8002.php

About this Entry

This page contains a single entry by HFlight Webmaster published on January 19, 2009 2:07 PM.

รมว.คมนาคม ปฏิเสธกระแสข่าวการบินไทยขาดทุนยับ was the previous entry in this blog.

การบินไทย "ยอมรับ" ต้องการเงิน3หมื่นล้าน แก้วิกฤติ is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.

Pages

Powered by Movable Type 4.21-en