วัน ทู โก ออกแคมเปญ“น้ำขึ้นให้รีบตัก แต่น้ำมันลด ต้องรีบซื้อ ”

ราคาพิเศษ 1,650 บาท ( ไม่รวมค่าภาษีสนามบิน 100 บาท ) เน้นราคาเดียว ทุกที่นั่ง

      สายการบิน วัน ทู โก ออกแคมเปญ “น้ำขึ้นให้รีบตัก แต่น้ำมันลด ต้องรีบซื้อ” ในราคาพิเศษ 1,650 บาท ( ไม่รวมค่าภาษีสนามบิน 100 บาท ) เน้นราคาเดียว ทุกที่นั่ง ซึ่งที่นั่งมีจำนวนจำกัด
       

       สิทธิพิเศษนี้ เป็นการให้ส่วนลดเพิ่มพิเศษสำหรับข้าราชการ และผู้โดยสารสูงอายุ 100 บาท ต่อ 1 บัตรโดยสาร เพื่อให้สอดคล้องกับภาวะราคาน้ำมันที่ลดลง และยังช่วยส่งเสริมและกระตุ้นให้คนไทยได้เดินทางโดยเครื่องบินให้มากขึ้น รวมถึงเป็นการสนับสนุนการท่องเที่ยวให้คึกคักยิ่งขึ้นอีกด้วย
       
       ทั้งนี้ผู้สนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 0-2229-4260 ต่อ 341 และ 344

About this Entry

This page contains a single entry by HFlight Webmaster published on January 19, 2009 2:05 PM.

“การบินไทย” ขาดทุนไม่ถึงขั้นล้ม ตีกันคลังอุ้มสภาพคล่อง was the previous entry in this blog.

รมว.คมนาคม ปฏิเสธกระแสข่าวการบินไทยขาดทุนยับ is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.

Pages

Powered by Movable Type 4.21-en