Jump to content 
จองตั๋วเครื่องบิน จองโรงแรม จองรถเช่า
แผนกบริการลูกค้า โทร 02-3737-555 จันทร์ - เสาร์ 09.00-18.00น.

 

ค้นหาข้อมูลท่องเที่ยวและการบินในเอชไฟล์ท เชิญด้านล่างนี้

หน้าแรก | เว็บบอร์ดรีวิว | จองตั๋วเครื่องบิน | จองโรงแรม | เที่ยวต่างประเทศ | เที่ยวในประเทศ | ลงโฆษณา

วันเดียวเที่ยวพระนครศรีอยุธยา

เที่ยวพระนครศรีอยุธยา

 • Please log in to reply
91 replies to this topic

#41 norkerpingsoul

norkerpingsoul

  สมาชิก Business Class

 • Members
 • PipPipPipPipPipPipPipPipPip
 • 4,878 posts

 


Posted 30 June 2013 - 08:58 AM

Advertisements

ในสมัยพระพุทธเจ้าเสือ เกิดอสุนีบาตต้องยอดพระมณฑป เกิดไฟไหม้พังลงมาต้องพระศอของพระมงคล บพิตรหัก พระองค์จึงโปรดเกล้า ฯ ให้รื้อเครื่องบนออกแล้วสร้างใหม่เป็นพระวิหาร แต่คงทำเครื่องยอดอย่าง มณฑปของเดิม ต่อมาในสมัยพระเจ้าบรมโกศ ได้โปรดเกล้า ฯ ให้เจ้าฟ้าธรรมาธิเบศน์เป็นแม่กองบูรณปฏิสังขรณ์ และได้รื้อยอดมณฑปเดิมเปลี่ยนเป็นพระวิหาร วิหารพระมงคลบพิตรถูกไฟเผาผลาญ ครั้งเสียกรุงศรีอยุธยา เมื่อปี พ.ศ. 2310 จนเครื่องบนของพระวิหารพังลงมา ถูกพระเมาฬีและพระกรขวาขององค์พระชำรุด พระยาโบราณราชธานินทรเมื่อครั้งดำรงตำแหน่งสมุหเทศาภิบาลมณฑลอยุธยา ได้บูรณะซ่อมแซมให้คืนดี สำหรับพระวิหารที่ชำรุดหักพังเกือบจะโดยสิ้นเชิงนั้น ได้บูรณะขึ้นใหม่อย่างที่เป็นอยู่ปัจจุบันเมื่อปี พ.ศ. 2499 โดย นายอูนุ นายกรัฐมนตรีสหภาพพม่าในขณะนั้น ได้บริจาคเงินจำนวนสองแสนบาท ร่วมกับฝ่ายรัฐบาลไทยอีกสองแสนห้าหมื่นบาท

Attached Thumbnails

 • Picture 2520.jpg
 • Picture 2521.jpg
Advertisements

#42 norkerpingsoul

norkerpingsoul

  สมาชิก Business Class

 • Members
 • PipPipPipPipPipPipPipPipPip
 • 4,878 posts

Posted 30 June 2013 - 09:03 AM

หลังจากนั้นดราก็แวะเข้าชมวัดพระศรีสรรเพชญ์
 
เดิมในสมัยสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 ใช้เป็นที่ประทับต่อมาสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ ทรงสร้างพระราชมณเฑียรขึ้นใหม่ทางตอนเหนือแล้วจึงโปรดฯให้ยกเป็นเขตพุทธาวาส เพื่อประกอบพิธีสำคัญต่าง ๆ ของบ้านเมือง
จึงเป็นวัดในเขตพระราชวังที่ไม่มีพระสงฆ์จำพรรษา แตกต่างกับวัดมหาธาตุสุโขทัย  ที่มีพระสงฆ์จำพรรษา ทั้งวัดมหาธาตุ สุโขทัย,วัดพระศรีสรรเพชญ์ อยุธยาและวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ต่างก็ถูกสถาปนาขึ้นในมูลเหตุการสร้างวัดเดียวกันนั่นคือ“สร้างเพื่อเป็นวัดประจำพระราชวัง”
 
ต่อมาในปี พ.ศ. 2035 รัชสมัยของสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 2 พระองค์ทรงโปรดเกล้าฯ
ให้สร้างพระสถูปเจดีย์องค์ตะวันออก เพื่อบรรจุพระอัฐิของพระราชบิดา สมเด็จพระบรม
ไตรโลกนาถ
 
หลังจากนั้นในปี พ.ศ. 2042 พระองค์ก็ทรงให้สร้างพระเจดีย์องค์ต่อมา ซึ่งเป็นพระเจดีย์
องค์กลาง เพื่อบรรจุพระอัฐิของสมเด็จพระบรมราชาที่ 3พระบรมเชษฐาธิราช
 
ในปีต่อมา พ.ศ. 2043 สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 2 ทรงสร้างพระวิหาร ทรงหล่อพระพุทธรูป
ยืนสูง 8 วา (ประมาณ 16 เมตร)หุ้มด้วยทองคำหนัก 286 ชั่ง (ประมาณ 171 กิโลกรัม)
ประดิษฐานไว้ในวิหาร ถวายพระนามว่า พระศรีสรรเพชญดาญาณ
 
เจดีย์องค์ที่ 3 ถัดมาจากด้านทิศตะวันตกเป็น เจดีย์บรรจุพระอัฐิ ของสมเด็จพระบรม
ราชาธิราชที่ 2 ซึ่งสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 4(พระหน่อพุทธางกูร) พระราชโอรสได้โปรด
ให้สร้างขึ้น เจดีย์ทั้งสามองค์นี้เป็นเจดีย์แบบลังกา

Attached Thumbnails

 • Picture 2525.jpg
 • Picture 2527.jpg


#43 norkerpingsoul

norkerpingsoul

  สมาชิก Business Class

 • Members
 • PipPipPipPipPipPipPipPipPip
 • 4,878 posts

Posted 30 June 2013 - 09:08 AM

ในรัชสมัยพระเจ้าทรงธรรมพระองค์โปรดเกล้าฯให้สร้าง พระที่นั่งจอมทอง ตั้งอยู่ใกล้ๆ
กำแพงทางด้านติดกับ วิหารพระมงคลบพิตร เพื่อให้เป็นสถานที่ให้พระสงฆ์บอกเล่าหนังสือ
พระสงฆ์
 
ราวรัชสมัยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ มีการบูรณะปฏิสังขรณ์วัดหลวงแห่งนี้เป็นครั้งแรก

Attached Thumbnails

 • Picture 2529.jpg
 • Picture 2534.jpg


#44 norkerpingsoul

norkerpingsoul

  สมาชิก Business Class

 • Members
 • PipPipPipPipPipPipPipPipPip
 • 4,878 posts

Posted 30 June 2013 - 09:11 AM

ภายหลังเมื่อเสียกรุง พ.ศ. 2310 พม่าได้เผาลอกทองคำไปหมด และองค์พระพังยับเยิน
ในสมัยรัตนโกสินทร์ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช จึงโปรดเกล้าฯ ให้
ย้ายมาประดิษฐานวัดพระเชตุพน และ บรรจุชิ้นส่วนซึ่งบูรณะไม่ได้เหล่านั้นไว้ในเจดีย์องค์ใหญ่
ที่สร้างขึ้นแล้วพระราชทานชื่อเจดีย์ว่า เจดีย์สรรเพชญดาญาณ ปัจจุบันประดิษฐานอยู่ ณ วิหารทิศ
 
ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระยาโบราณราชธานินทร์ สมุหเทศาภิบาล
มณฑลกรุงเก่าได้ดำเนิน การขุดสมบัติจากกรุภายในเจดีย์ พบพระพุทธรูป เครื่องทองคำมากมาย
และในสมัย จอมพล ป.พิบูลสงคราม ได้มีการบูรณะวัดนี้จนมีสภาพที่เห็นอยู่ในปัจจุบัน


#45 norkerpingsoul

norkerpingsoul

  สมาชิก Business Class

 • Members
 • PipPipPipPipPipPipPipPipPip
 • 4,878 posts

Posted 30 June 2013 - 09:11 AM

ภายหลังเมื่อเสียกรุง พ.ศ. 2310 พม่าได้เผาลอกทองคำไปหมด และองค์พระพังยับเยิน
ในสมัยรัตนโกสินทร์ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช จึงโปรดเกล้าฯ ให้
ย้ายมาประดิษฐานวัดพระเชตุพน และ บรรจุชิ้นส่วนซึ่งบูรณะไม่ได้เหล่านั้นไว้ในเจดีย์องค์ใหญ่
ที่สร้างขึ้นแล้วพระราชทานชื่อเจดีย์ว่า เจดีย์สรรเพชญดาญาณ ปัจจุบันประดิษฐานอยู่ ณ วิหารทิศ
 
ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระยาโบราณราชธานินทร์ สมุหเทศาภิบาล
มณฑลกรุงเก่าได้ดำเนิน การขุดสมบัติจากกรุภายในเจดีย์ พบพระพุทธรูป เครื่องทองคำมากมาย
และในสมัย จอมพล ป.พิบูลสงคราม ได้มีการบูรณะวัดนี้จนมีสภาพที่เห็นอยู่ในปัจจุบัน

Attached Thumbnails

 • Picture 2538.jpg
 • Picture 2528.jpg


#46 norkerpingsoul

norkerpingsoul

  สมาชิก Business Class

 • Members
 • PipPipPipPipPipPipPipPipPip
 • 4,878 posts

Posted 30 June 2013 - 09:13 AM

วัดพระศรีสรรเพชญเป็นวัดพุทธาวาสที่ไม่มีพระสงฆ์จำพรรษาเพื่อประกอบพิธีสำคัญต่าง ๆ ของบ้านเมือง และเก็บอัฐิของพระมหากษัตริย์เปรียบได้กับวัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวังในกรุงเทพมหานคร
 
ปัจจุบันเหลือเพียงซากอิฐปูนและเจดีย์สามองค์ที่ตั้งตะหง่านเป็นจุดเด่น แต่ยังคงเป็นจุดที่ดึงความสนใจของนักท่องเที่ยวให้เข้ามาเยี่ยมชมอยู่เสมอ และเมื่อได้ลองจินตนาการดูก็จะรู้สึกถึงความยิ่งใหญ่และความงดงามของกรุงศรีอยุธยาในสมัยที่ยังเป็นราชธานี

Attached Thumbnails

 • Picture 2545.jpg
 • Picture 2536.jpg


#47 norkerpingsoul

norkerpingsoul

  สมาชิก Business Class

 • Members
 • PipPipPipPipPipPipPipPipPip
 • 4,878 posts

Posted 30 June 2013 - 09:18 AM

จากนั้นเราไปต่อวัดที่ผมชอบมากวันหนึ่งคือวัดไชยวัฒนารามครับ

 

วัดไชยวัฒนาราม ได้สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2173 โดยสมเด็จพระเจ้าปราสาททอง พระองค์โปรดเกล้าฯให้สร้างขึ้นบนที่ที่เป็นบ้านเดิมของพระองค์เพื่ออุทิศพระราชกุศลถวายพระราชมารดา แต่ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพทรงสันนิษฐานว่าวัดนี้สร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งชัยชนะเหนือนครละแวกโดยจำลองแบบมาจากปราสาทนครวัด#48 norkerpingsoul

norkerpingsoul

  สมาชิก Business Class

 • Members
 • PipPipPipPipPipPipPipPipPip
 • 4,878 posts

Posted 30 June 2013 - 09:18 AM

จากนั้นเราไปต่อวัดที่ผมชอบมากวันหนึ่งคือวัดไชยวัฒนารามครับ

 

วัดไชยวัฒนาราม ได้สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2173 โดยสมเด็จพระเจ้าปราสาททอง พระองค์โปรดเกล้าฯให้สร้างขึ้นบนที่ที่เป็นบ้านเดิมของพระองค์เพื่ออุทิศพระราชกุศลถวายพระราชมารดา แต่ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพทรงสันนิษฐานว่าวัดนี้สร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งชัยชนะเหนือนครละแวกโดยจำลองแบบมาจากปราสาทนครวัด

Attached Thumbnails

 • Picture 2280.jpg
 • Picture 2276.jpg


#49 norkerpingsoul

norkerpingsoul

  สมาชิก Business Class

 • Members
 • PipPipPipPipPipPipPipPipPip
 • 4,878 posts

Posted 30 June 2013 - 09:19 AM

วัดไชยวัฒนาราม มีปรางค์ประธานและปรางค์มุมอยู่บนฐานเดียวกัน พระปรางค์ประธานนำรูปแบบของพระปรางค์สมัยอยุธยาตอนต้นมาก่อสร้าง แต่ปรางค์ประธานที่วัดไชยวัฒนารามทำมุขทิศยื่นออกมามากกว่า บนยอดองค์พระปรางค์ใหญ่อาจเคยประดิษฐานพระเจดีย์ขนาดเล็ก สื่อถึงพระเจดีย์จุฬามณีบนยอดเขาพระสุเมรุ รอบพระปรางค์ใหญ่ล้อมรอบไปด้วยระเบียงคตที่เดิมนั้นมีหลังคา ภายในระเบียงคตประดิษฐานพระพุทธรูปปูนปั้นปางมารวิชัยที่เคยลงรักปิดทองจำนวน 120 องค์ เป็นเสมือนกำแพงเขตศักดิ์สิทธิ์ ตามแนวระเบียงคตตรงทิศทั้งแปดสร้างเมรุทิศ และ เมรุมุม (เจดีย์รอบๆพระปรางค์ใหญ่) ภายในเมรุทุกองค์ประดิษฐานพระพุทธรูป ภายในซุ้มเรือนแก้วล้วนลงรักปิดทอง ฝาเพดานทำด้วยไม้ประดับลวดลายลงรักปิดทองเช่นกัน

Attached Thumbnails

 • Picture 2555.jpg
 • Picture 2556.jpg


#50 norkerpingsoul

norkerpingsoul

  สมาชิก Business Class

 • Members
 • PipPipPipPipPipPipPipPipPip
 • 4,878 posts

Posted 30 June 2013 - 09:22 AM

ความสำคัญของวัดไชยวัฒนารามที่มีมาในอดีต ได้แก่
เป็นที่บำเพ็ญพระราชกุศลของพระมหากษัตริย์
เป็นที่ถวายพระเพลิงพระศพพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์
เป็นที่พำนักของพระราชาคณะฝ่ายอรัญวาสี
เป็นที่บรรจุพระอัฐิกรมพระราชวังบวรสถานมงคล เจ้าฟ้าธรรมาธิเบศร์ (เจ้าฟ้ากุ้ง) และเจ้าฟ้าสังวาลย์

Attached Thumbnails

 • Picture 2553.jpg
 • Picture 2560.jpg


#51 norkerpingsoul

norkerpingsoul

  สมาชิก Business Class

 • Members
 • PipPipPipPipPipPipPipPipPip
 • 4,878 posts

Posted 30 June 2013 - 09:24 AM

ปรางค์ประธาน ตั้งอยู่บริเวณศูนย์กลางเพื่อสื่อแทนเขาพระสุเมรุ รอบปรางค์มีบันไดขึ้นสู่เรือนธาตุที่มีมุขยื่นออกทั้งสี่ด้าน ยอดปรางค์แบบกลีบขนุน ทำรัดประคดซ้อนกัน 7 ชั้น ข้างปรางค์ประธานล้อมรอบด้วยปรางค์บริวารทั้งสี่ สื่อแทนทวีปที่มีอยู่ทั้งสี่ โดยตั้งอยู่บนลานประทักษิณเดียวกัน
 
เมรุทิศเมรุราย เป็นเมรุทรงปราสาท ที่สื่อถึงจักรวาลอื่นๆ ตั้งอยู่ล้อมรอบปรางค์ประธาน โดยมีด้วยกัน 8 องค์ ซึ่งเมรุทิศตั้งอยู่บริเวณมุม ส่วนเมรุรายตั้งกึ่งกลางระหว่างเมรุทิศ เชื่อมต่อกันด้วยระเบียงคด ภายในเมรุทิศเมรุราย ประดิษฐานด้วยพระพุทธรูปปูนปั้นทรงเครื่องปางมารวิชัย ที่อยู่ภายในซุ้มเรือนแก้ว ส่วนบนเป็นฝ้าเพดานไม้ประดับดาว บริเวณผนังเคยมีภาพจิตรกรรมรูปใบไม้ใบกนก ที่ปัจจุบันได้เลือนลางไป บริเวณผนังภายนอกประดับด้วยปูนปั้นแสดงเรื่องพุทธประวัติ บริเวณระเบียงคดประดิษฐานด้วยพระพุทธรูปปูนปั้นปางมารวิชัย

Attached Thumbnails

 • Picture 2284.jpg
 • Picture 2559.jpg


#52 norkerpingsoul

norkerpingsoul

  สมาชิก Business Class

 • Members
 • PipPipPipPipPipPipPipPipPip
 • 4,878 posts

Posted 30 June 2013 - 09:25 AM

ปูนปั้นบริเวณผนังเมรุทิศเมรุราย แสดงเรื่องราวในพุทธประวัติ
 

Attached Thumbnails

 • Picture 2270.jpg
 • Picture 2269.jpg


#53 norkerpingsoul

norkerpingsoul

  สมาชิก Business Class

 • Members
 • PipPipPipPipPipPipPipPipPip
 • 4,878 posts

Posted 30 June 2013 - 09:33 AM

ออกจากวัดไชยวัฒนารามเราไปแวะที่วัดนักบุญยอแซฟ  เพื่อถ่ายรูปสวยๆครับ#54 norkerpingsoul

norkerpingsoul

  สมาชิก Business Class

 • Members
 • PipPipPipPipPipPipPipPipPip
 • 4,878 posts

Posted 30 June 2013 - 09:33 AM

ออกจากวัดไชยวัฒนารามเราไปแวะที่วัดนักบุญยอแซฟ  เพื่อถ่ายรูปสวยๆครับ

 

วัดนักบุญยอแซฟ อยุธยา เป็นวัดสำคัญวัดหนึ่งที่สืบเนื่องได้ถึงการหยั่งรากฐานของคริสตศาสนาที่เริ่มเข้ามาเผยแพร่ในประเทศไทยตั้งแต่รัชกาล  สมเด็จพระนารายณ์มหาราช ซึ่งในระยะเวลานั้นได้เริ่มมีการสร้างโบสถ์ สร้างโรงเรียนสำหรับสอนคำสอน ตั้งบ้านเณรเพื่อสอนคริสตศาสนาแก่คนที่ต้องการบวช   เป็นพระ ต่อมาในภายหลังวัดและโรงเรียนได้ถูกพม่าเผาทำลายในคราวเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ 2 แต่ก็มีการสร้างวัดหลังใหม่ขึ้นมาทดแทน เพื่อเป็นศูนย์รวมจิต ใจของคริสตชนต่อมา 
 
วัดหลังปัจจุบันสร้างในสมัยรัชกาลที่ 5 ราว พ.ศ. 2426 สร้างแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2434 ใช้ระยะเวลาการสร้างถึง 8 ปี โดยใช้แรงใจแรงกาย และกำลังทรัพย์จากคริสตชนทั้งหลาย หลังการสร้างเสร็จไม่นาน สภาพวัดเกิดการแตกร้าว ทรุดโทรม ทางมิสซังฯได้ส่งนายช่างมาดูแลการซ่อมแซมวัดหลายครั้ง ครั้งที่เสียหายมาก  ทางวัดได้ใช้ลวดสลิงดึงผนังทั้ง 2 ข้าง และทำแผงค้ำยันประกบที่มุมอาคารด้านหลัง อันเป็นการชะลอความชำรุดเสียหายไม่ให้เกิดมากไปกว่านี้

Attached Thumbnails

 • Picture 2574.jpg
 • Picture 2575.jpg
 • Picture 2576.jpg


#55 norkerpingsoul

norkerpingsoul

  สมาชิก Business Class

 • Members
 • PipPipPipPipPipPipPipPipPip
 • 4,878 posts

Posted 30 June 2013 - 09:37 AM

แต่อย่างไรก็ตาม ขณะนี้วัดมีอายุถึง 100 กว่าปีแล้ว จึงทำให้วัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างผนัง หลังคา และพื้นมีการทรุดโทรมชำรุดเสียหายมากขึ้นโดยเฉพาะสภาพ โครงสร้างของผนังอาคารที่มีการแยกตัวมากขึ้น เกรงว่าจะเกิดความเสียหายมากไปกว่านี้ อีกทั้งส่วนประดับอาคารส่วนต่าง ๆ เช่นการประดับตกแต่งภายในอาคาร ฝ้าเพดาน ซุ้มนักบุญ และหน้าต่างกระจกสี ฯลฯ มีสภาพชำรุดขึ้นเรื่อย ๆ โดยเฉพาะกระจกสี ซึ่งมีความสวยงามและมีคุณค่าทางด้านประวัติศาสตร์และทางศิลป   กรรม ระดับช่างฝีมือ 
 
ดังนั้น เมื่อ พ.ศ. 2541 คณะกรรมการมิสซังคาทอลิก ได้มอบหมายให้บริษัท มรดกโลก จำกัด ทำการศึกษา สำรวจความเสียหายของอาคาร สำรวจฐานรากของ  อาคารเดิม แล้วนำผลสำรวจนั้นมาศึกษา ออกแบบ คิดหาวิธีที่จะบูรณะเสริมความมั่นคง แข็งแรง เสริมความมั่นคงของโครงสร้างผนังอาคารบูรณะและอนุรักษ์การประดับตกแต่งภายในวัด การบูรณะซุ้มนักบุญ พระแท่นบูชา ฝ้าเพดาน เป็นต้น ซึ่งเป็นการอนุรักษ์และบูรณะสภาพวัดให้กลับมาอยู่ในสภาพที่ดีดังที่เคยเป็นมาใน อดีต และมีความมั่นคงแข็งแรง เพื่อให้คงความสวยงามและมีคุณค่าทางด้านจิตใจและศิลปะต่อไป 

Attached Thumbnails

 • Picture 2577.jpg


#56 norkerpingsoul

norkerpingsoul

  สมาชิก Business Class

 • Members
 • PipPipPipPipPipPipPipPipPip
 • 4,878 posts

Posted 30 June 2013 - 09:40 AM

จากนั้นเราไปต่อกันที่วัดวัดพุทไธศวรรย์

 

วัดพุทไธศวรรย์ ตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันตก ในตำบลสำเภาล่ม อำเภอพระนครศรีอยุธยา ในสมัยกรุงศรีอยุธยา วัดพุทไธศวรรย์เป็นพระอารามหลวงที่ใหญ่โตและมีชื่อเสียงวัดหนึ่ง ปรากฏตามตำนานว่าสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 (พระเจ้าอู่ทอง) ทรงสร้างขึ้นในบริเวณที่ซึ่งเป็นที่ตั้งพลับพลาที่ประทับเมื่อทรงอพยพมาตั้งอยู่ก่อนสถาปนากรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี ที่ตรงนี้มีชื่อปรากฏในพระราชพงศาวดารว่า "ตำบลเวียงเล็กหรือเวียงเหล็ก" ครั้นเมื่อสถาปนากรุงศรีอยุธยาแล้ว ถึง พ.ศ. 1896 จึงโปรดให้สร้างวัดนี้ขึ้นเป็นพระราชอนุสรณ์ ณ ตำบลซึ่งพระองค์เสด็จมาตั้งมั่นอยู่แต่เดิม และพระมหากษัตริย์องค์ต่อ ๆ มาก็คงจะได้โปรดให้สร้างถาวรวัตถุ เพิ่มเติมขึ้นอีกหลายอย่าง อนึ่ง เมื่อเสียกรุงฯ ในปี พ.ศ. 2310 วัดพุทไธศวรรย์ก็เป็นอีกวัดหนึ่งที่มิได้ถูกพม่าทำลายเหมือนวัดอื่น ๆ ทุกวันนี้จึงยังมีโบราณสถานไว้ชมอีกมากมาย#57 norkerpingsoul

norkerpingsoul

  สมาชิก Business Class

 • Members
 • PipPipPipPipPipPipPipPipPip
 • 4,878 posts

Posted 30 June 2013 - 09:40 AM

จากนั้นเราไปต่อกันที่วัดวัดพุทไธศวรรย์

 

วัดพุทไธศวรรย์ ตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันตก ในตำบลสำเภาล่ม อำเภอพระนครศรีอยุธยา ในสมัยกรุงศรีอยุธยา วัดพุทไธศวรรย์เป็นพระอารามหลวงที่ใหญ่โตและมีชื่อเสียงวัดหนึ่ง ปรากฏตามตำนานว่าสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 (พระเจ้าอู่ทอง) ทรงสร้างขึ้นในบริเวณที่ซึ่งเป็นที่ตั้งพลับพลาที่ประทับเมื่อทรงอพยพมาตั้งอยู่ก่อนสถาปนากรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี ที่ตรงนี้มีชื่อปรากฏในพระราชพงศาวดารว่า "ตำบลเวียงเล็กหรือเวียงเหล็ก" ครั้นเมื่อสถาปนากรุงศรีอยุธยาแล้ว ถึง พ.ศ. 1896 จึงโปรดให้สร้างวัดนี้ขึ้นเป็นพระราชอนุสรณ์ ณ ตำบลซึ่งพระองค์เสด็จมาตั้งมั่นอยู่แต่เดิม และพระมหากษัตริย์องค์ต่อ ๆ มาก็คงจะได้โปรดให้สร้างถาวรวัตถุ เพิ่มเติมขึ้นอีกหลายอย่าง อนึ่ง เมื่อเสียกรุงฯ ในปี พ.ศ. 2310 วัดพุทไธศวรรย์ก็เป็นอีกวัดหนึ่งที่มิได้ถูกพม่าทำลายเหมือนวัดอื่น ๆ ทุกวันนี้จึงยังมีโบราณสถานไว้ชมอีกมากมาย

Attached Thumbnails

 • Picture 2579.jpg
 • Picture 2584.jpg


#58 norkerpingsoul

norkerpingsoul

  สมาชิก Business Class

 • Members
 • PipPipPipPipPipPipPipPipPip
 • 4,878 posts

Posted 30 June 2013 - 09:47 AM

เข้าไปกราบสักการะพระประธานในพระอุโบสถ

 

พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ซึ่งเป็นพระประธานในพระอุโบสถอันมีรูปลักษณ์เป็นสีดำ และถูกเรียกว่า “พระองค์ดำ” ตามพระนามของสมเด็จพระนเรศวร และเพี้ยนมาเป็น “หลวงพ่อดำ” #59 norkerpingsoul

norkerpingsoul

  สมาชิก Business Class

 • Members
 • PipPipPipPipPipPipPipPipPip
 • 4,878 posts

Posted 30 June 2013 - 09:47 AM

เข้าไปกราบสักการะพระประธานในพระอุโบสถ

 

พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ซึ่งเป็นพระประธานในพระอุโบสถอันมีรูปลักษณ์เป็นสีดำ และถูกเรียกว่า “พระองค์ดำ” ตามพระนามของสมเด็จพระนเรศวร และเพี้ยนมาเป็น “หลวงพ่อดำ” 

Attached Thumbnails

 • Picture 2580.jpg
 • Picture 2581.jpg


#60 norkerpingsoul

norkerpingsoul

  สมาชิก Business Class

 • Members
 • PipPipPipPipPipPipPipPipPip
 • 4,878 posts

Posted 30 June 2013 - 09:52 AM

วัดพุทไธศวรรย์ นับเป็นวัดที่มีศานสถานที่มากและค่อนข้างสมบูรณ์ อันเนื่องมาจากเป็นวัดที่ไม่ได้ถูกทำลาย เมื่อคราวเสียกรุงฯ ครั้งที่สอง
 
สิ่งสำคัญในวัดคือปรางค์ประธาน ศิลปะแบบขอม ตั้งอยู่บนฐานไพที โดยอยู่กึ่งกลางเขตพุทธาวาส บริเวณข้างปรางค์ประธานมีมณฑป 2 หลัง คือ มณฑปพระปลัดซ้ายและขวา ภายในประดิษฐานพระพุทธรูปปูนปั้น ด้านนอกปรางค์ประธานล้อมรอบด้วยระเบียงคด ซึ่งประดิษฐานพระพุทธรูปปูนปั้นตลอดแนว 

Attached Thumbnails

 • Picture 2584.jpg
 • Picture 2591.jpg

0 user(s) are reading this topic

0 members, 0 guests, 0 anonymous users

ค้นหา ตั๋วเครื่องบินด้วยระบบ Galileo (แสดงผล waiting list)     ค้นหา ตั๋วเครื่องบินด้วยระบบ Amadeus (เแสดงเฉพาะที่นั่งว่าง)
   
    ติดต่อเจ้าหน้าที่แผนก ตั๋วเครื่องบิน โทร 02-3737-555 / จันทร์ - ศุกร์ 09.00~18.00 น. // เสาร์ 09.00-16.00 น.