HFlight รีวิวสายการบิน โรงแรม จองโรงแรมทั่วโลก - หน้าแรก  
Welcome, Guest.
Please login or register.
เที่ยวเมืองชลไหว้พระ 9 วัด ชมวิหารเซียน
นี่คือบอร์ดเก่า- เราเปิดเว็บบอร์ดใหม่แล้ว ต้องลงทะเบียนใหม่ด้วยนะ http://www.hflight.net/forums/

 

ค้นหา ตั๋วเครื่องบินด้วยระบบ Galileo (แสดงผล waiting list)     ค้นหา ตั๋วเครื่องบินด้วยระบบ Amadeus (เแสดงเฉพาะที่นั่งว่าง)
   
    ติดต่อเจ้าหน้าที่แผนก ตั๋วเครื่องบิน โทร 02-3737-555 / จันทร์ - ศุกร์ 09.00~18.00 น. // เสาร์ 09.00-16.00 น.

HFlight.net จองโรงแรม สายการบิน ท่องเที่ยว การเดินทาง    ท่องเที่ยวในประเทศไทย (Travelling in Thailand)    Thailand (Eastern) Travel Guide  ›  เที่ยวเมืองชลไหว้พระ 9 วัด ชมวิหารเซียน

เที่ยวเมืองชลไหว้พระ 9 วัด ชมวิหารเซียน  This thread currently has 3,678 views. Print Print Thread
5 Pages 1 2 3 4 5 All Recommend Thread
sompor
February 13, 2009, 9:50am Report to Moderator Report to Moderator

มิตรแท้เพื่อนเดินทาง
Business Class
Location: FACULTY OF MEDICINCE NARESUAN UNIVERSITY
ตอนต้นสัปดาห์ได้ปล่อย รีวิวJW Marriott BKK แบบมินิ & ทริป สุพรรณบุรี,นครปฐม
http://www.hflight.net/forum/m-1234230345/

วันนี้จึงจัดรีวิวไหว้พระทำบุญมาให้พี่ๆน้องๆได้อณุโมทนาบุญกัน เพิ่งไปมาสดๆร้อนเมื่อวันที่ 12/2/52  ในรีวิว เที่ยวเมืองชล ไหว้พระ 9 วัด ชมวิหารเซียน
พร้อมแล้วก็ไปกันเลยยยยยยยยย
Logged Offline
Site Site Private Message Private message Windows Live Messenger WLM
sompor
February 13, 2009, 9:53am Report to Moderator Report to Moderator

มิตรแท้เพื่อนเดินทาง
Business Class
Location: FACULTY OF MEDICINCE NARESUAN UNIVERSITY
วัดที่ 1 วัดญาณสังวราราม
ก่อนอื่นมารูปจักประวัติสักนิดนะคับ
เมื่อปี 2519 นายแพทย์ขจร และคุณหญิงนิธีวดี   อันตระการ   พร้อมด้วยบุตรธิดา   ได้ถวายที่ดินแด่สมเด็จพระญาณสังวร (เจริญ  สุวฑฺฒโน) เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร   ที่ ตำบลห้วยใหญ่   อำเภทบางละมุง จังหวัดชลบุรี จำนวน  2  ครั้ง   เนื้อที่ประมาณ 300 ไร่เศษ ต่อมา คณะผู้ริเริ่มสร้างวัดได้ร่วมกันจัดซื้อที่ดินที่ติดต่อเขตวัดถวายเพิ่มเติมอีกประมาณ 60ไร่เศษ   รวมเป็นเนื้อที่ดินทั้งหมด   366  ไร่  2  งาน  11  ตารางวา   เพื่อขอให้สร้างวัด และขอใช้ชื่อว่า  "วัดญาณสังวราราม"   สมเด็จพระญาณสังวรได้รับถวามที่ดินแล้ว   ก็ได้ดำเนินการสร้างวัดมาโดยลำดับ

                    วัดญาณสังวราราม   ได้รับอนุญาตให้สร้างเป็นสำนักสงฆ์ญาณสังวราราม   เมื่อปี พ.ศ. 2520   เป็นวัญาณสังวรารามโดยสมบูรณ์เมื่อวันที่   21  กุมภาพันธ์  2523   และได้รับพระราชทานวิสุงดามสีมา   โดยพระราชกฤษฎีกา  ลงวันที่   25  มีนาคม  2525  (พระราชกิจจานุเบกษา   เล่มที่  99  ตอนที่  43)

                    ในปัจจุบัน (ปี พ.ศ. 2529)   วัดญาณสังวรารามมีเนื้อที่รวมทั้งหมด   366  ไร่  2  งาน  11   ตารางไม่รวมถึงพื้นที่ตามโครงการพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอย่หัว   รัชกาลที่ 9 ประมาณ 2,500 ไร่ มีภิกษุจำพรรษา  47  รูป   สามเณร  10  รูป   อุบาสกอุบาสิกา 15 คน โดยมี   พระอรรถกิจโกศล (อภิพล   อภิพโล)   ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร   เป็นเจ้าอาวาสและมีพระครูนิเทศธรรมจักษ์ (ทอง  จาครโต)   ฐานานุกรมในสมเด็จพระญาณสังวร   เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาส มีหม่อมราชวงศ์จำลอง  นพวงศ์ เป็นไวยาวัจกร

                    การสร้างวัดญาณสังวราราม   มีจุดมุ่งหมายให้เป็นสำนักปฏิบัติ   คือ   เน้นทางด้านสมถและวิปัสสนาและเพื่อให้เป็นที่ประโยชน์แก่บรรพชิตและคฤหัสถ์   ในทางการศึกษาอบรมพระธรรมวินัย รวมทั้งพื่อให้เป็นที่ยังประโยชน์ในการบำเพ็ญอเนกกุศลต่าง ๆ ด้วย

                    การวางผังแผนที่และรูปแบบในการสร้างวัดนั้น   ได้กำหนดพื้นที่เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยโดยแบ่งออกเป็น   4  เขต
เขตที่  1  พุทธาวาส   เป็นสถานที่ตั้งปูชนียสถาน   โบราณวัตถุ มีอุโบสถพระบรมธาตุเจดีย์มหาจักรีพิพัฒน์   มหามณฑปพระพุทธบาท ภปร.สก.   ศาลาอเนกกุศล  สว.กว.  และมวก.สธ.  
เขตที่   2  เขตสังฆาวาส   แบ่งเป็นสองพื่นที่  คือ   พื้นที่ส่วนล่างและพื้นที่ส่วนบน   ประกอบด้วยพื้นที่เขาชีโอนและเขาชีจรรย์   และทั้ง  2  พื้นที่   ใช้เป็นสถานที่ก่อสร้างเสนาสนะกุฏิน้อยใหญ่   เป็นที่อยู่อาศัยของพระภิกษุ สงฆ์ สามเณร
เขตที่   3  เขตราชาวาส   เป็นสถานที่โครงการพระราชดำริ มี เรือนรับรอง   อ่างเก็บน้ำเพื่อการเกษตรกรรม   โรงพยาบาล   ศูนย์การฝึกอบรมพิเศษ   วนอุทยาน   บริเวณอนุรักษ์สัตว์ป่าและป่าไม้
เขตที่   4  เขตอุบาสกอุบาสิกาวาส   เป็นสถานที่ตั้งศาลาโรงธรรม   ที่พักอาศัยของบรรดาพุทธศาสนิกชน   ผู้มาอยู่ประพฤติธรรม   รักษาศีลฟังธรรม   ปฏิบัติจิตภาวน
ให้รู้จักกันคร่าวๆAttachment: 1_5077.jpg
Size: 82.62 KB

Logged Offline
Site Site Private Message Private message Windows Live Messenger WLM Reply: 1 - 109
sompor
February 13, 2009, 9:56am Report to Moderator Report to Moderator

มิตรแท้เพื่อนเดินทาง
Business Class
Location: FACULTY OF MEDICINCE NARESUAN UNIVERSITY
ต้องขออภัยไว้ก่อนเพราะว่าไม่ได้ภ่ายมาครบทุกมุมและทุกวัดนะคับเพราะว่าไปเยอะมาก 9 วัด เลยต้องทำเวลา อีกอย่างก็คือวัดมีพื้นที่เยอะมากถ้ามาทำรีวิวควรมีเวลาไม่ต่ำกว่าครึ่งวัน
มาต่อกันที่วิหารทรงอินเดียAttachment: 2_2910.jpg
Size: 67.18 KB

Logged Offline
Site Site Private Message Private message Windows Live Messenger WLM Reply: 2 - 109
sompor
February 13, 2009, 9:56am Report to Moderator Report to Moderator

มิตรแท้เพื่อนเดินทาง
Business Class
Location: FACULTY OF MEDICINCE NARESUAN UNIVERSITY
อีกมุมแบกว้างๆAttachment: 3_844.jpg
Size: 70.10 KB

Logged Offline
Site Site Private Message Private message Windows Live Messenger WLM Reply: 3 - 109
sompor
February 13, 2009, 9:58am Report to Moderator Report to Moderator

มิตรแท้เพื่อนเดินทาง
Business Class
Location: FACULTY OF MEDICINCE NARESUAN UNIVERSITY
แล้วเราก็มาสักการะกันที่ พระอุโบสถAttachment: 24_1899.jpg
Size: 96.06 KB

Logged Offline
Site Site Private Message Private message Windows Live Messenger WLM Reply: 4 - 109
sompor
February 13, 2009, 9:59am Report to Moderator Report to Moderator

มิตรแท้เพื่อนเดินทาง
Business Class
Location: FACULTY OF MEDICINCE NARESUAN UNIVERSITY
ระหว่างทางเจอป้ายคำสอนป้ายนี้คับ จรรโลงใจได้ไม่น้อยAttachment: 5_2768.jpg
Size: 99.18 KB

Logged Offline
Site Site Private Message Private message Windows Live Messenger WLM Reply: 5 - 109
sompor
February 13, 2009, 10:00am Report to Moderator Report to Moderator

มิตรแท้เพื่อนเดินทาง
Business Class
Location: FACULTY OF MEDICINCE NARESUAN UNIVERSITY
ด้านข้างแบบเต็มๆAttachment: 4_394.jpg
Size: 91.75 KB

Logged Offline
Site Site Private Message Private message Windows Live Messenger WLM Reply: 6 - 109
sompor
February 13, 2009, 10:01am Report to Moderator Report to Moderator

มิตรแท้เพื่อนเดินทาง
Business Class
Location: FACULTY OF MEDICINCE NARESUAN UNIVERSITY
ก่อนเดินเข้าเขตอุโบสถเจอกับรูปหินสลักสิงโต(อะป่าว)ตัวนี้คอยต้อนรับเราอยู่Attachment: 6_4665.jpg
Size: 102.34 KB

Logged Offline
Site Site Private Message Private message Windows Live Messenger WLM Reply: 7 - 109
sompor
February 13, 2009, 10:02am Report to Moderator Report to Moderator

มิตรแท้เพื่อนเดินทาง
Business Class
Location: FACULTY OF MEDICINCE NARESUAN UNIVERSITY
ด้านหลังของพระอุโบสถAttachment: 7_1783.jpg
Size: 85.22 KB

Logged Offline
Site Site Private Message Private message Windows Live Messenger WLM Reply: 8 - 109
sompor
February 13, 2009, 10:04am Report to Moderator Report to Moderator

มิตรแท้เพื่อนเดินทาง
Business Class
Location: FACULTY OF MEDICINCE NARESUAN UNIVERSITY
สิ่งนี้เป็นสิ่งที่บ่งบอกว่าเป็นเขตพุทธาวาท เขตอภัยทาน ใบเสมาAttachment: 8_7688.jpg
Size: 83.39 KB

Logged Offline
Site Site Private Message Private message Windows Live Messenger WLM Reply: 9 - 109
sompor
February 13, 2009, 10:04am Report to Moderator Report to Moderator

มิตรแท้เพื่อนเดินทาง
Business Class
Location: FACULTY OF MEDICINCE NARESUAN UNIVERSITY
และสิงที่เป็นของคู่กันก็คือ ธรรมจักรAttachment: 10_8516.jpg
Size: 78.33 KB

Logged Offline
Site Site Private Message Private message Windows Live Messenger WLM Reply: 10 - 109
sompor
February 13, 2009, 10:06am Report to Moderator Report to Moderator

มิตรแท้เพื่อนเดินทาง
Business Class
Location: FACULTY OF MEDICINCE NARESUAN UNIVERSITY
กระถางธูปศิลปะแบบจีนผสมผสานกับพระอุโบสถสถาปัตยกรรมแบบจีนผสมไทยAttachment: 9_8666.jpg
Size: 124.46 KB

Logged Offline
Site Site Private Message Private message Windows Live Messenger WLM Reply: 11 - 109
sompor
February 13, 2009, 10:08am Report to Moderator Report to Moderator

มิตรแท้เพื่อนเดินทาง
Business Class
Location: FACULTY OF MEDICINCE NARESUAN UNIVERSITY
ด้านหน้าของพระอุโบสถAttachment: 11_2523.jpg
Size: 71.76 KB

Logged Offline
Site Site Private Message Private message Windows Live Messenger WLM Reply: 12 - 109
sompor
February 13, 2009, 10:09am Report to Moderator Report to Moderator

มิตรแท้เพื่อนเดินทาง
Business Class
Location: FACULTY OF MEDICINCE NARESUAN UNIVERSITY
กับเจ้าแมวหมียวยามเผ้ารองเท้าAttachment: 13_3553.jpg
Size: 105.67 KB

Logged Offline
Site Site Private Message Private message Windows Live Messenger WLM Reply: 13 - 109
sompor
February 13, 2009, 10:10am Report to Moderator Report to Moderator

มิตรแท้เพื่อนเดินทาง
Business Class
Location: FACULTY OF MEDICINCE NARESUAN UNIVERSITY
มาต่อกันที่ พระบรมธาตุเจดีย์มหาจักรีพิพัฒน์Logged Offline
Site Site Private Message Private message Windows Live Messenger WLM Reply: 14 - 109
sompor
February 13, 2009, 10:11am Report to Moderator Report to Moderator

มิตรแท้เพื่อนเดินทาง
Business Class
Location: FACULTY OF MEDICINCE NARESUAN UNIVERSITY
ด้านหน้าAttachment: 15_4616.jpg
Size: 76.76 KB

Logged Offline
Site Site Private Message Private message Windows Live Messenger WLM Reply: 15 - 109
sompor
February 13, 2009, 10:13am Report to Moderator Report to Moderator

มิตรแท้เพื่อนเดินทาง
Business Class
Location: FACULTY OF MEDICINCE NARESUAN UNIVERSITY
อีกมุมAttachment: 16_3097.jpg
Size: 61.33 KB

Logged Offline
Site Site Private Message Private message Windows Live Messenger WLM Reply: 16 - 109
sompor
February 13, 2009, 10:13am Report to Moderator Report to Moderator

มิตรแท้เพื่อนเดินทาง
Business Class
Location: FACULTY OF MEDICINCE NARESUAN UNIVERSITY
ด้านหลังAttachment: 17_3237.jpg
Size: 61.81 KB

Logged Offline
Site Site Private Message Private message Windows Live Messenger WLM Reply: 17 - 109
sompor
February 13, 2009, 10:15am Report to Moderator Report to Moderator

มิตรแท้เพื่อนเดินทาง
Business Class
Location: FACULTY OF MEDICINCE NARESUAN UNIVERSITY
หลังนี้น่าจะเป็นหอไตร(อะป่าว)หลังคาทรงจตุรมุกAttachment: 18_8205.jpg
Size: 92.90 KB

Logged Offline
Site Site Private Message Private message Windows Live Messenger WLM Reply: 18 - 109
sompor
February 13, 2009, 10:16am Report to Moderator Report to Moderator

มิตรแท้เพื่อนเดินทาง
Business Class
Location: FACULTY OF MEDICINCE NARESUAN UNIVERSITY
แล้วก็หลังนี้Attachment: 19_8993.jpg
Size: 102.63 KB

Logged Offline
Site Site Private Message Private message Windows Live Messenger WLM Reply: 19 - 109
sompor
February 13, 2009, 10:17am Report to Moderator Report to Moderator

มิตรแท้เพื่อนเดินทาง
Business Class
Location: FACULTY OF MEDICINCE NARESUAN UNIVERSITY
ต่อไปเป็นเขตของ พระปกเกล้าจริยเขตAttachment: 20_2604.jpg
Size: 98.09 KB

Logged Offline
Site Site Private Message Private message Windows Live Messenger WLM Reply: 20 - 109
sompor
February 13, 2009, 10:18am Report to Moderator Report to Moderator

มิตรแท้เพื่อนเดินทาง
Business Class
Location: FACULTY OF MEDICINCE NARESUAN UNIVERSITY
.Attachment: 22_1227.jpg
Size: 108.63 KB

Logged Offline
Site Site Private Message Private message Windows Live Messenger WLM Reply: 21 - 109
sompor
February 13, 2009, 10:19am Report to Moderator Report to Moderator

มิตรแท้เพื่อนเดินทาง
Business Class
Location: FACULTY OF MEDICINCE NARESUAN UNIVERSITY
ถ่ายแบบรวมๆเพราะจะไปต่อกันแล้วAttachment: 23_177.jpg
Size: 115.95 KB

Logged Offline
Site Site Private Message Private message Windows Live Messenger WLM Reply: 22 - 109
sompor
February 13, 2009, 10:20am Report to Moderator Report to Moderator

มิตรแท้เพื่อนเดินทาง
Business Class
Location: FACULTY OF MEDICINCE NARESUAN UNIVERSITY
รูปปั้นเด็กน้อยหอยสังข์Attachment: 21_4740.jpg
Size: 110.42 KB

Logged Offline
Site Site Private Message Private message Windows Live Messenger WLM Reply: 23 - 109
sompor
February 13, 2009, 10:21am Report to Moderator Report to Moderator

มิตรแท้เพื่อนเดินทาง
Business Class
Location: FACULTY OF MEDICINCE NARESUAN UNIVERSITY
ส่งท้ายกับวัดที่ 1 ด้วยรูปนี้คับAttachment: 25_6681.jpg
Size: 120.52 KB

Logged Offline
Site Site Private Message Private message Windows Live Messenger WLM Reply: 24 - 109
sompor
February 13, 2009, 10:24am Report to Moderator Report to Moderator

มิตรแท้เพื่อนเดินทาง
Business Class
Location: FACULTY OF MEDICINCE NARESUAN UNIVERSITY
แล้วเราก็มาต่อกันที่ วิหารเซียน หรือ อเนกกุศลศาลา
มารู้จักประวัติกันสักนิดนะคับ
วิหารเซียนมีชื่อภาษาจีนว่า ต้า ผู่ อี่ เริ่มก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ. 2531 เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวาระที่ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบห้ารอบ โดยอาจารย์สง่า กุลกอบเกียรติ ได้รับพระบรมราชานุญาตให้ก่อสร้างวิหารเซียนขึ้นในบริเวณโครงการพัฒนาพื้นที่วัดญาณสังวราราม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ใช้พื้นที่ประมาณ 7 ไร่ การดำเนินงานในครั้งนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานฤกษ์ในการก่อสร้าง และพระราชทานนามอาคารว่า "อเนกกุศลศาลา" การก่อสร้างใช้เวลาทั้งหมด 4 ปี 6 เดือน โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินมาทรงเปิดเมื่อวันที่ 24 ธ.ค. 2536

     สิ่งน่าสนใจ
     @ รูปสลักหินแกรนิต อยู่ที่ลานชั้นล่างด้านหน้าอาคารใหญ่ มีรูปสลักหินขนาดใหญ่จากประเทศจีนกว่า 60 รายการ สลักจากหินแกรนิตที่มีสีแดง เขียว ทอง และเทา โดยช่างจากมณฑลกวางตุ้ง ประกอบด้วยหินแกะสลักรูปสิงโต กิเลน สัตว์ต่างๆ ในเทพนิยายจีน หินแกะรูป 12 ราศี ที่สำคัญ ได้แก่ สิงโตปักกิ่งหินคู่ที่ใหญ่ที่สุดในโลก สูง 3.5 ม. น้ำหนักตัวละ 22 ตัน และรูปหล่อแปดเซียนข้ามทะเลหรือโป๊ยเซียน ซึ่งเป็นเทพเจ้าที่ชาวจีนเคารพบูชา ถือเป็นสัญลักษณ์แห่งความเป็นสิริมงคล

     @ พิพิธภัณฑ์ จัดแสดงที่ห้องโถงชั้นล่าง ซึ่งจำลองเป็นท้องพระโรงในพระราชวังจีน มีศิลปะวัตถุและโบราณวัตถุที่มีค่าจำนวนมาก เช่น รูปปั้นของทหารและรถม้าที่ขุดได้จากสุสานของจักรพรรดิจิ๋นซีฮ่องเต้ เมืองซีอาน มีอายุกว่า 2,000 ปี เครื่องปั้นดินเผาจีนยุคต่างๆ ภาชนะสำริดโบราณ เครื่องดนตรีจีนโบราณ ภาพเขียนเก่าชุดแปดเซียนซึ่งมีอายุกว่า 500 ปี บัลลังก์ทองของพระจักรพรรดิ แบบจำลองกำแพงเมืองจีน งานฝีมือช่างชาวจีนร่วมสมัย เช่น รูปปั้นดินเผาชุด 18 อรหันต์ จากฝนหมึกลายเก้ามังกร สิ่งของเหล่านี้รัฐบาลจีนได้มอบให้เป็นสมบัติของวิหารเซียน

     @ หอเซียนหรือหอกลาง อยู่ที่ชั้น 2 ของอาคาร เป็นที่ประดิษฐานรูปหล่อปิดทองของลื้อท่งปิง ซึ่งเป็นหนึ่งในแปดเซียนของลัทธิเต๋า ที่ลานด้านหน้า มีรูปหล่อโลหะขนาดใหญ่เป็นรูปพระจักรพรรดิจีน รูปหล่อท่ามวย 18 อรหันต์ของเส้าหลิน และรูปหล่อชุดวิถีชาวจีน แสดงให้เห็นประเพณีและวัฒนธรรมความเป็นอยู่ของชาวจีน

     @ ห้องจัดแสดงงานศิลปกรรมไทย อยู่บนชั้น 2 ด้านข้างหอเซียนทั้งสองด้าน จัดแสดงงานศิลปกรรมไทย เช่น ชุดเรือจำลองเรือนไทยสี่ภาคจำลอง เครื่องดนตรีไทย หุ่นกระบอก หุ่นละครเล็ก หัวโขนเศียรครูละคร งานไม้แกะสลักรูปเทวดาประจำทั้งแปดทิศ เป็นต้น

     @ พระพุทธรูปต่างๆ ประดิษฐานอยู่ชั้นที่ 3 ของอาคาร ประกอบด้วยพระพุทธชินราชจำลอง ซึ่งเป็นพระประธานของอเนกกุศลศาลา และมีรูปเคารพในพระพุทธศาสนานิกายมหายาน ได้แก่ พระอมตาพระพุทธเจ้า พระไภษัชคุรุพุทธเจ้า และพระศรีอริยะเมตไตรยโพธิสัตว์ ให้ประชาชนได้สักการบูชา ผนังรอบๆ ประดับรูปเขียนสีชุดพุทธประวัติที่งดงาม ภายนอกอาคารมีภาพจิตกรรมเกี่ยวกับความเชื่อและคตินิยมของชาวจีนAttachment: 33_7540.jpg
Size: 86.18 KB

Logged Offline
Site Site Private Message Private message Windows Live Messenger WLM Reply: 25 - 109
sompor
February 13, 2009, 10:25am Report to Moderator Report to Moderator

มิตรแท้เพื่อนเดินทาง
Business Class
Location: FACULTY OF MEDICINCE NARESUAN UNIVERSITY
ก่อนเข้าต้องมาที่จุดนนี้ก่อนนะครับ
ราคาไม่แพง ขอบอกว่าคุ้มค่ากับราคาAttachment: 28_5621.jpg
Size: 130.75 KB

Logged Offline
Site Site Private Message Private message Windows Live Messenger WLM Reply: 26 - 109
sompor
February 13, 2009, 10:26am Report to Moderator Report to Moderator

มิตรแท้เพื่อนเดินทาง
Business Class
Location: FACULTY OF MEDICINCE NARESUAN UNIVERSITY
อาหมวย กับ อาตี๋มายืนต้อนรับAttachment: 30_5500.jpg
Size: 101.20 KB

Logged Offline
Site Site Private Message Private message Windows Live Messenger WLM Reply: 27 - 109
sompor
February 13, 2009, 10:26am Report to Moderator Report to Moderator

มิตรแท้เพื่อนเดินทาง
Business Class
Location: FACULTY OF MEDICINCE NARESUAN UNIVERSITY
.Attachment: 31_1974.jpg
Size: 84.07 KB

Logged Offline
Site Site Private Message Private message Windows Live Messenger WLM Reply: 28 - 109
sompor
February 13, 2009, 10:28am Report to Moderator Report to Moderator

มิตรแท้เพื่อนเดินทาง
Business Class
Location: FACULTY OF MEDICINCE NARESUAN UNIVERSITY
เตาเผาทรงจีนAttachment: 26_5672.jpg
Size: 86.99 KB

Logged Offline
Site Site Private Message Private message Windows Live Messenger WLM Reply: 29 - 109
sompor
February 13, 2009, 10:29am Report to Moderator Report to Moderator

มิตรแท้เพื่อนเดินทาง
Business Class
Location: FACULTY OF MEDICINCE NARESUAN UNIVERSITY
แล้วก็Attachment: 34_8991.jpg
Size: 136.67 KB

Logged Offline
Site Site Private Message Private message Windows Live Messenger WLM Reply: 30 - 109
sompor
February 13, 2009, 10:30am Report to Moderator Report to Moderator

มิตรแท้เพื่อนเดินทาง
Business Class
Location: FACULTY OF MEDICINCE NARESUAN UNIVERSITY
สิงโตกับมังกรหน้าซุ้มประตูทางเข้าAttachment: 35_7364.jpg
Size: 93.89 KB

Logged Offline
Site Site Private Message Private message Windows Live Messenger WLM Reply: 31 - 109
sompor
February 13, 2009, 10:31am Report to Moderator Report to Moderator

มิตรแท้เพื่อนเดินทาง
Business Class
Location: FACULTY OF MEDICINCE NARESUAN UNIVERSITY
ซุ้มประตูถ่ายจากด้านในออกไปด้านอกAttachment: 37_413.jpg
Size: 87.01 KB

Logged Offline
Site Site Private Message Private message Windows Live Messenger WLM Reply: 32 - 109
sompor
February 13, 2009, 10:32am Report to Moderator Report to Moderator

มิตรแท้เพื่อนเดินทาง
Business Class
Location: FACULTY OF MEDICINCE NARESUAN UNIVERSITY
เสาหินอ่อนสลักประวัติสังเขปAttachment: 36_7132.jpg
Size: 125.79 KB

Logged Offline
Site Site Private Message Private message Windows Live Messenger WLM Reply: 33 - 109
sompor
February 13, 2009, 10:33am Report to Moderator Report to Moderator

มิตรแท้เพื่อนเดินทาง
Business Class
Location: FACULTY OF MEDICINCE NARESUAN UNIVERSITY
รูปปั้นปรมาจารย์ต่างๆAttachment: 38_7554.jpg
Size: 123.72 KB

Logged Offline
Site Site Private Message Private message Windows Live Messenger WLM Reply: 34 - 109
sompor
February 13, 2009, 10:35am Report to Moderator Report to Moderator

มิตรแท้เพื่อนเดินทาง
Business Class
Location: FACULTY OF MEDICINCE NARESUAN UNIVERSITY
.Logged Offline
Site Site Private Message Private message Windows Live Messenger WLM Reply: 35 - 109
sompor
February 13, 2009, 10:35am Report to Moderator Report to Moderator

มิตรแท้เพื่อนเดินทาง
Business Class
Location: FACULTY OF MEDICINCE NARESUAN UNIVERSITY
มังกรทองAttachment: 40_1942.jpg
Size: 85.75 KB

Logged Offline
Site Site Private Message Private message Windows Live Messenger WLM Reply: 36 - 109
sompor
February 13, 2009, 10:37am Report to Moderator Report to Moderator

มิตรแท้เพื่อนเดินทาง
Business Class
Location: FACULTY OF MEDICINCE NARESUAN UNIVERSITY
.Attachment: 41_1237.jpg
Size: 100.68 KB

Logged Offline
Site Site Private Message Private message Windows Live Messenger WLM Reply: 37 - 109
sompor
February 13, 2009, 10:38am Report to Moderator Report to Moderator

มิตรแท้เพื่อนเดินทาง
Business Class
Location: FACULTY OF MEDICINCE NARESUAN UNIVERSITYAttachment: 42_7210.jpg
Size: 80.43 KB

Logged Offline
Site Site Private Message Private message Windows Live Messenger WLM Reply: 38 - 109
sompor
February 13, 2009, 10:39am Report to Moderator Report to Moderator

มิตรแท้เพื่อนเดินทาง
Business Class
Location: FACULTY OF MEDICINCE NARESUAN UNIVERSITYAttachment: 43_4540.jpg
Size: 77.28 KB

Logged Offline
Site Site Private Message Private message Windows Live Messenger WLM Reply: 39 - 109
sompor
February 13, 2009, 10:40am Report to Moderator Report to Moderator

มิตรแท้เพื่อนเดินทาง
Business Class
Location: FACULTY OF MEDICINCE NARESUAN UNIVERSITY
สิงโตก่อนขึ้นบันไดAttachment: 44_4070.jpg
Size: 94.24 KB

Logged Offline
Site Site Private Message Private message Windows Live Messenger WLM Reply: 40 - 109
sompor
February 13, 2009, 10:41am Report to Moderator Report to Moderator

มิตรแท้เพื่อนเดินทาง
Business Class
Location: FACULTY OF MEDICINCE NARESUAN UNIVERSITY
ด้านหน้าศาลาAttachment: 45_3699.jpg
Size: 77.87 KB

Logged Offline
Site Site Private Message Private message Windows Live Messenger WLM Reply: 41 - 109
sompor
February 13, 2009, 10:42am Report to Moderator Report to Moderator

มิตรแท้เพื่อนเดินทาง
Business Class
Location: FACULTY OF MEDICINCE NARESUAN UNIVERSITY
มังกรคู่ซุ้มประตูด้านในAttachment: 46_4140.jpg
Size: 144.79 KB

Logged Offline
Site Site Private Message Private message Windows Live Messenger WLM Reply: 42 - 109
sompor
February 13, 2009, 10:43am Report to Moderator Report to Moderator

มิตรแท้เพื่อนเดินทาง
Business Class
Location: FACULTY OF MEDICINCE NARESUAN UNIVERSITY
เสามังกรAttachment: 52_2448.jpg
Size: 99.65 KB

Logged Offline
Site Site Private Message Private message Windows Live Messenger WLM Reply: 43 - 109
sompor
February 13, 2009, 10:46am Report to Moderator Report to Moderator

มิตรแท้เพื่อนเดินทาง
Business Class
Location: FACULTY OF MEDICINCE NARESUAN UNIVERSITY
ประตูฉลุลายAttachment: 71_3804.jpg
Size: 126.29 KB

Logged Offline
Site Site Private Message Private message Windows Live Messenger WLM Reply: 44 - 109
sompor
February 13, 2009, 10:46am Report to Moderator Report to Moderator

มิตรแท้เพื่อนเดินทาง
Business Class
Location: FACULTY OF MEDICINCE NARESUAN UNIVERSITY
รูปปั้นบรรดาเทพต่างๆAttachment: 47_3744.jpg
Size: 81.11 KB

Logged Offline
Site Site Private Message Private message Windows Live Messenger WLM Reply: 45 - 109
sompor
February 13, 2009, 10:47am Report to Moderator Report to Moderator

มิตรแท้เพื่อนเดินทาง
Business Class
Location: FACULTY OF MEDICINCE NARESUAN UNIVERSITYAttachment: 48_2203.jpg
Size: 107.63 KB

Logged Offline
Site Site Private Message Private message Windows Live Messenger WLM Reply: 46 - 109
sompor
February 13, 2009, 10:48am Report to Moderator Report to Moderator

มิตรแท้เพื่อนเดินทาง
Business Class
Location: FACULTY OF MEDICINCE NARESUAN UNIVERSITYLogged Offline
Site Site Private Message Private message Windows Live Messenger WLM Reply: 47 - 109
sompor
February 13, 2009, 10:48am Report to Moderator Report to Moderator

มิตรแท้เพื่อนเดินทาง
Business Class
Location: FACULTY OF MEDICINCE NARESUAN UNIVERSITYAttachment: 50_2065.jpg
Size: 78.21 KB

Logged Offline
Site Site Private Message Private message Windows Live Messenger WLM Reply: 48 - 109
sompor
February 13, 2009, 10:49am Report to Moderator Report to Moderator

มิตรแท้เพื่อนเดินทาง
Business Class
Location: FACULTY OF MEDICINCE NARESUAN UNIVERSITYAttachment: 51_8935.jpg
Size: 86.28 KB

Logged Offline
Site Site Private Message Private message Windows Live Messenger WLM Reply: 49 - 109
sompor
February 13, 2009, 10:50am Report to Moderator Report to Moderator

มิตรแท้เพื่อนเดินทาง
Business Class
Location: FACULTY OF MEDICINCE NARESUAN UNIVERSITY
เจ้าแม่กวนอิมพันมือAttachment: 53_5567.jpg
Size: 108.16 KB

Logged Offline
Site Site Private Message Private message Windows Live Messenger WLM Reply: 50 - 109
sompor
February 13, 2009, 10:50am Report to Moderator Report to Moderator

มิตรแท้เพื่อนเดินทาง
Business Class
Location: FACULTY OF MEDICINCE NARESUAN UNIVERSITY
แผ่นหินสลักบนผนังAttachment: 54_7668.jpg
Size: 99.06 KB

Logged Offline
Site Site Private Message Private message Windows Live Messenger WLM Reply: 51 - 109
sompor
February 13, 2009, 10:51am Report to Moderator Report to Moderator

มิตรแท้เพื่อนเดินทาง
Business Class
Location: FACULTY OF MEDICINCE NARESUAN UNIVERSITY
อีปรูปAttachment: 55_5124.jpg
Size: 106.32 KB

Logged Offline
Site Site Private Message Private message Windows Live Messenger WLM Reply: 52 - 109
sompor
February 13, 2009, 10:51am Report to Moderator Report to Moderator

มิตรแท้เพื่อนเดินทาง
Business Class
Location: FACULTY OF MEDICINCE NARESUAN UNIVERSITYAttachment: 56_3756.jpg
Size: 102.51 KB

Logged Offline
Site Site Private Message Private message Windows Live Messenger WLM Reply: 53 - 109
sompor
February 13, 2009, 10:53am Report to Moderator Report to Moderator

มิตรแท้เพื่อนเดินทาง
Business Class
Location: FACULTY OF MEDICINCE NARESUAN UNIVERSITY
เก้ามังกรเคียงคู่จอมทัพLogged Offline
Site Site Private Message Private message Windows Live Messenger WLM Reply: 54 - 109
sompor
February 13, 2009, 10:54am Report to Moderator Report to Moderator

มิตรแท้เพื่อนเดินทาง
Business Class
Location: FACULTY OF MEDICINCE NARESUAN UNIVERSITY
เก้าหงษ์บังคมคำนับพระภัสสรAttachment: 58_2147.jpg
Size: 94.26 KB

Logged Offline
Site Site Private Message Private message Windows Live Messenger WLM Reply: 55 - 109
sompor
February 13, 2009, 10:54am Report to Moderator Report to Moderator

มิตรแท้เพื่อนเดินทาง
Business Class
Location: FACULTY OF MEDICINCE NARESUAN UNIVERSITYAttachment: 59_8105.jpg
Size: 94.67 KB

Logged Offline
Site Site Private Message Private message Windows Live Messenger WLM Reply: 56 - 109
sompor
February 13, 2009, 10:56am Report to Moderator Report to Moderator

มิตรแท้เพื่อนเดินทาง
Business Class
Location: FACULTY OF MEDICINCE NARESUAN UNIVERSITY
รูปปันขุนศึกบนรถเทียมม้าขุนพบที่สุสานเมืองซีอานAttachment: 60_8891.jpg
Size: 80.31 KB

Logged Offline
Site Site Private Message Private message Windows Live Messenger WLM Reply: 57 - 109
sompor
February 13, 2009, 10:57am Report to Moderator Report to Moderator

มิตรแท้เพื่อนเดินทาง
Business Class
Location: FACULTY OF MEDICINCE NARESUAN UNIVERSITY
รูปปั้นจำลองอาณาเขตกำแพงเมืองจีนAttachment: 63_1078.jpg
Size: 89.00 KB

Logged Offline
Site Site Private Message Private message Windows Live Messenger WLM Reply: 58 - 109
sompor
February 13, 2009, 10:58am Report to Moderator Report to Moderator

มิตรแท้เพื่อนเดินทาง
Business Class
Location: FACULTY OF MEDICINCE NARESUAN UNIVERSITY
รูปปั้นทหารขุนศึกที่ขุดพบที่ซีอานAttachment: 64_6349.jpg
Size: 64.26 KB

Logged Offline
Site Site Private Message Private message Windows Live Messenger WLM Reply: 59 - 109
sompor
February 13, 2009, 10:58am Report to Moderator Report to Moderator

มิตรแท้เพื่อนเดินทาง
Business Class
Location: FACULTY OF MEDICINCE NARESUAN UNIVERSITYAttachment: 65_450.jpg
Size: 66.39 KB

Logged Offline
Site Site Private Message Private message Windows Live Messenger WLM Reply: 60 - 109
sompor
February 13, 2009, 11:01am Report to Moderator Report to Moderator

มิตรแท้เพื่อนเดินทาง
Business Class
Location: FACULTY OF MEDICINCE NARESUAN UNIVERSITY
พระถังซำจั๋งกับลูกศิษย์เดินทางไปชมพูทวีปAttachment: 61_8942.jpg
Size: 85.33 KB

Logged Offline
Site Site Private Message Private message Windows Live Messenger WLM Reply: 61 - 109
sompor
February 13, 2009, 11:02am Report to Moderator Report to Moderator

มิตรแท้เพื่อนเดินทาง
Business Class
Location: FACULTY OF MEDICINCE NARESUAN UNIVERSITY
เทพเจ้ากวนอูAttachment: 62_2033.jpg
Size: 123.94 KB

Logged Offline
Site Site Private Message Private message Windows Live Messenger WLM Reply: 62 - 109
sompor
February 13, 2009, 11:05am Report to Moderator Report to Moderator

มิตรแท้เพื่อนเดินทาง
Business Class
Location: FACULTY OF MEDICINCE NARESUAN UNIVERSITYLogged Offline
Site Site Private Message Private message Windows Live Messenger WLM Reply: 63 - 109
sompor
February 13, 2009, 11:05am Report to Moderator Report to Moderator

มิตรแท้เพื่อนเดินทาง
Business Class
Location: FACULTY OF MEDICINCE NARESUAN UNIVERSITYAttachment: 67_3193.jpg
Size: 79.15 KB

Logged Offline
Site Site Private Message Private message Windows Live Messenger WLM Reply: 64 - 109
sompor
February 13, 2009, 11:07am Report to Moderator Report to Moderator

มิตรแท้เพื่อนเดินทาง
Business Class
Location: FACULTY OF MEDICINCE NARESUAN UNIVERSITYAttachment: 68_9233.jpg
Size: 75.35 KB

Logged Offline
Site Site Private Message Private message Windows Live Messenger WLM Reply: 65 - 109
sompor
February 13, 2009, 11:08am Report to Moderator Report to Moderator

มิตรแท้เพื่อนเดินทาง
Business Class
Location: FACULTY OF MEDICINCE NARESUAN UNIVERSITY
โคมไฟสวยๆAttachment: 69_6765.jpg
Size: 64.73 KB

Logged Offline
Site Site Private Message Private message Windows Live Messenger WLM Reply: 66 - 109
sompor
February 13, 2009, 11:08am Report to Moderator Report to Moderator

มิตรแท้เพื่อนเดินทาง
Business Class
Location: FACULTY OF MEDICINCE NARESUAN UNIVERSITY
อีกรูปAttachment: 72_75.jpg
Size: 62.45 KB

Logged Offline
Site Site Private Message Private message Windows Live Messenger WLM Reply: 67 - 109
sompor
February 13, 2009, 11:09am Report to Moderator Report to Moderator

มิตรแท้เพื่อนเดินทาง
Business Class
Location: FACULTY OF MEDICINCE NARESUAN UNIVERSITY
ซุ้มประตู 9 มังกรLogged Offline
Site Site Private Message Private message Windows Live Messenger WLM Reply: 68 - 109
sompor
February 13, 2009, 11:10am Report to Moderator Report to Moderator

มิตรแท้เพื่อนเดินทาง
Business Class
Location: FACULTY OF MEDICINCE NARESUAN UNIVERSITY
รูปปั้นจำลองสุสานจิ๋นซีฮ่องเต้Attachment: 73_2029.jpg
Size: 75.74 KB

Logged Offline
Site Site Private Message Private message Windows Live Messenger WLM Reply: 69 - 109
sompor
February 13, 2009, 11:11am Report to Moderator Report to Moderator

มิตรแท้เพื่อนเดินทาง
Business Class
Location: FACULTY OF MEDICINCE NARESUAN UNIVERSITY
มาต่อกันที่ชั้น 2Attachment: 74_8940.jpg
Size: 74.91 KB

Logged Offline
Site Site Private Message Private message Windows Live Messenger WLM Reply: 70 - 109
sompor
February 13, 2009, 11:11am Report to Moderator Report to Moderator

มิตรแท้เพื่อนเดินทาง
Business Class
Location: FACULTY OF MEDICINCE NARESUAN UNIVERSITYAttachment: 75_8981.jpg
Size: 109.83 KB

Logged Offline
Site Site Private Message Private message Windows Live Messenger WLM Reply: 71 - 109
sompor
February 13, 2009, 11:12am Report to Moderator Report to Moderator

มิตรแท้เพื่อนเดินทาง
Business Class
Location: FACULTY OF MEDICINCE NARESUAN UNIVERSITY
รูปบั้นนูนข้างผนังLogged Offline
Site Site Private Message Private message Windows Live Messenger WLM Reply: 72 - 109
sompor
February 13, 2009, 11:12am Report to Moderator Report to Moderator

มิตรแท้เพื่อนเดินทาง
Business Class
Location: FACULTY OF MEDICINCE NARESUAN UNIVERSITYLogged Offline
Site Site Private Message Private message Windows Live Messenger WLM Reply: 73 - 109
sompor
February 13, 2009, 11:13am Report to Moderator Report to Moderator

มิตรแท้เพื่อนเดินทาง
Business Class
Location: FACULTY OF MEDICINCE NARESUAN UNIVERSITY
ชุ่มนุมเหล่าเทพบนลานชั้น 2Attachment: 78_6531.jpg
Size: 66.53 KB

Logged Offline
Site Site Private Message Private message Windows Live Messenger WLM Reply: 74 - 109
sompor
February 13, 2009, 11:14am Report to Moderator Report to Moderator

มิตรแท้เพื่อนเดินทาง
Business Class
Location: FACULTY OF MEDICINCE NARESUAN UNIVERSITY
ป้ายศาลาบนชั้น 2Attachment: 79_2468.jpg
Size: 112.10 KB

Logged Offline
Site Site Private Message Private message Windows Live Messenger WLM Reply: 75 - 109
sompor
February 13, 2009, 11:14am Report to Moderator Report to Moderator

มิตรแท้เพื่อนเดินทาง
Business Class
Location: FACULTY OF MEDICINCE NARESUAN UNIVERSITY
แบบรวมๆวิการชั้น 2 กับ 3Attachment: 82_3110.jpg
Size: 109.60 KB

Logged Offline
Site Site Private Message Private message Windows Live Messenger WLM Reply: 76 - 109
sompor
February 13, 2009, 11:15am Report to Moderator Report to Moderator

มิตรแท้เพื่อนเดินทาง
Business Class
Location: FACULTY OF MEDICINCE NARESUAN UNIVERSITY
เทพเจ้ากวนอูบนชั้น 2Attachment: 80_1283.jpg
Size: 116.58 KB

Logged Offline
Site Site Private Message Private message Windows Live Messenger WLM Reply: 77 - 109
sompor
February 13, 2009, 11:16am Report to Moderator Report to Moderator

มิตรแท้เพื่อนเดินทาง
Business Class
Location: FACULTY OF MEDICINCE NARESUAN UNIVERSITY
ห้องแสดงศิลปกรรมไทยAttachment: 81_182.jpg
Size: 79.11 KB

Logged Offline
Site Site Private Message Private message Windows Live Messenger WLM Reply: 78 - 109
sompor
February 13, 2009, 11:16am Report to Moderator Report to Moderator

มิตรแท้เพื่อนเดินทาง
Business Class
Location: FACULTY OF MEDICINCE NARESUAN UNIVERSITY
กินนรีหน้าประตูAttachment: 83_1651.jpg
Size: 64.81 KB

Logged Offline
Site Site Private Message Private message Windows Live Messenger WLM Reply: 79 - 109
sompor
February 13, 2009, 11:17am Report to Moderator Report to Moderator

มิตรแท้เพื่อนเดินทาง
Business Class
Location: FACULTY OF MEDICINCE NARESUAN UNIVERSITY
ภายในก็มีเรือจำลองในพระราชพิธีต่างๆAttachment: 84_5492.jpg
Size: 87.81 KB

Logged Offline
Site Site Private Message Private message Windows Live Messenger WLM Reply: 80 - 109
sompor
February 13, 2009, 11:18am Report to Moderator Report to Moderator

มิตรแท้เพื่อนเดินทาง
Business Class
Location: FACULTY OF MEDICINCE NARESUAN UNIVERSITY
บุศบกAttachment: 85_6543.jpg
Size: 73.26 KB

Logged Offline
Site Site Private Message Private message Windows Live Messenger WLM Reply: 81 - 109
sompor
February 13, 2009, 11:18am Report to Moderator Report to Moderator

มิตรแท้เพื่อนเดินทาง
Business Class
Location: FACULTY OF MEDICINCE NARESUAN UNIVERSITY
ผ้าม่านสวยๆAttachment: 86_5445.jpg
Size: 60.48 KB

Logged Offline
Site Site Private Message Private message Windows Live Messenger WLM Reply: 82 - 109
sompor
February 13, 2009, 11:19am Report to Moderator Report to Moderator

มิตรแท้เพื่อนเดินทาง
Business Class
Location: FACULTY OF MEDICINCE NARESUAN UNIVERSITY
ห้องนี้จัดแสดงประพุทธรูปและเทวดาประจำทิศLogged Offline
Site Site Private Message Private message Windows Live Messenger WLM Reply: 83 - 109
sompor
February 13, 2009, 11:21am Report to Moderator Report to Moderator

มิตรแท้เพื่อนเดินทาง
Business Class
Location: FACULTY OF MEDICINCE NARESUAN UNIVERSITY
ชั้นที่ 3 เป็นโถงกว้างAttachment: 88_1338.jpg
Size: 95.97 KB

Logged Offline
Site Site Private Message Private message Windows Live Messenger WLM Reply: 84 - 109
sompor
February 13, 2009, 11:21am Report to Moderator Report to Moderator

มิตรแท้เพื่อนเดินทาง
Business Class
Location: FACULTY OF MEDICINCE NARESUAN UNIVERSITY
โคมไฟฉลุลายสวยๆLogged Offline
Site Site Private Message Private message Windows Live Messenger WLM Reply: 85 - 109
sompor
February 13, 2009, 11:26am Report to Moderator Report to Moderator

มิตรแท้เพื่อนเดินทาง
Business Class
Location: FACULTY OF MEDICINCE NARESUAN UNIVERSITY
แล้วเราก็มาต่อกันที่ วัดเขาชีจรรย์
ก่อนอื่นมารู้จักประวัติกันสักนิดนะครับ
พระพุทธมหาวชิรอุตตโมภาสศาสดา
เป็นพระพุทธรูปแกะสลักหน้าผาเขาชีจรรย์ .ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวโรกาสที่ .พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯมหาราชทรงครองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี ในปีพุทธศักราช 2539 ด้าน หน้ามีลานอเนกประสงค์ มีการจัดสวนต้นไมไว้ได้อย่างสวยงาม สถานที่มองไปเป็นที่ราบเชิงเขา และ เขาแกะสลักรูปพระพุทธมหาวชิรอุตตโมภาสศาสดา ไว้ที่ผนังอย่างงดงามชัดเจน
ประวัติการสร้าง
จากการสำรวจของกรมทรัพยากรธรณีพบว่า เขาชีจรรย์ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 1/4 ตารางกิโลเมตร มีลักษณะสูงชันมากยอดเขาสูงที่สุดมีความสูง 248 เมตรเหนือระดับน้ำทะเลประมาณ 180 เมตรจาก ระดับพื้นดิน เขาชีจรรย์เป็นหินเนื้อปูนประกอบด้วยหินอ่อนแคลก์ซิลิเกต, รูปเลนส์, ขนาบด้วยหินฟิล ไลต์, หินฉนวน,และหินเมต้าเชิร์ต

รูปนี้ถ่ายจากบนรถ

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก เมื่อครั้งยังดำรงตำแหน่งเป็น สมเด็จพระญาณสังวร เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร ซึ่งทรงเสียดายเขาชีจรรย์ที่มีภูมิทัศน์ยิ่งใหญ่ สง่างามตามธรรมชาติ .แต่กำลังถูกระเบิดทำลายทุกวัน จึงทรงดำริที่จะอนุรักษ์เขาชีจรรย์ให้คง ชื่ออยู่คู่กับเขาชีโอนซึ่งมีส่วนหนึ่งอยู่ในเขตสังฆาวาสของ วัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร ด้วย การสร้าง พระพุทธรูปแกะสลัก บนหน้าผาเขาชีจรรย์ ให้เป็นปูชนียสถานสำคัญทางพระพุทธ ศาสนาตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2527 ถึงพุทธศักราช 2533คณะกรรมการกำหนดรูปแบบพระพุทธ รูปแกะสลักหินหน้าผาเขาชีจรรย์ ซึ่งตั้งโดยคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานโครงการอันเนื่อง มาจากพระราชดำริ ..ได้กำหนดข้อยุติให้สร้างพระพุทธรูปแกะสลักหน้าผาเขาชีจรรย์ เป็นพระ พุทธรูปประทับนั่งปางมารวิชัยเลียนแบบพระพุทธนวราชบพิตรศิลปะสุโขทัยผสมล้านนาขนาด ความสูง 109 เมตรหน้าตักกว้าง 70 เมตรฐานบัวหรือบัวบัลลังค์สูง 21 เมตร.. รวมความสูงของ องค์พระและบัลลังค์ทั้งสิ้น 130 เมตรเป็นแบบนูนต่ำโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระม หากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาตพระราชทานนามพระพุทธรูปว่า " พระพุทธมหาวชิรอุตตโมภาสศาสดา " มีความหมายว่า พระพุทธเจ้าทรงเป็นศาสดาที่รุ่งเรื่อง สว่างประเสริฐ ดุจดังมหาวชิระAttachment: 90_7956.jpg
Size: 58.06 KB

Logged Offline
Site Site Private Message Private message Windows Live Messenger WLM Reply: 86 - 109
sompor
February 13, 2009, 11:28am Report to Moderator Report to Moderator

มิตรแท้เพื่อนเดินทาง
Business Class
Location: FACULTY OF MEDICINCE NARESUAN UNIVERSITY
อีกมุมAttachment: 91_930.jpg
Size: 102.86 KB

Logged Offline
Site Site Private Message Private message Windows Live Messenger WLM Reply: 87 - 109
sompor
February 13, 2009, 11:29am Report to Moderator Report to Moderator

มิตรแท้เพื่อนเดินทาง
Business Class
Location: FACULTY OF MEDICINCE NARESUAN UNIVERSITY
ป้ายแนะนำสถานที่Attachment: 92_2595.jpg
Size: 87.86 KB

Logged Offline
Site Site Private Message Private message Windows Live Messenger WLM Reply: 88 - 109
sompor
February 13, 2009, 11:31am Report to Moderator Report to Moderator

มิตรแท้เพื่อนเดินทาง
Business Class
Location: FACULTY OF MEDICINCE NARESUAN UNIVERSITY
แล้วก็ตามป้ายนี้ไปเพื่อให้ได้รูปที่สวยที่สุด เหอๆๆๆAttachment: 93_7010.jpg
Size: 134.91 KB

Logged Offline
Site Site Private Message Private message Windows Live Messenger WLM Reply: 89 - 109
sompor
February 13, 2009, 11:33am Report to Moderator Report to Moderator

มิตรแท้เพื่อนเดินทาง
Business Class
Location: FACULTY OF MEDICINCE NARESUAN UNIVERSITY
แล้วก็ได้รูปนี้มาAttachment: 94_2775.jpg
Size: 64.68 KB

Logged Offline
Site Site Private Message Private message Windows Live Messenger WLM Reply: 90 - 109
sompor
February 13, 2009, 11:33am Report to Moderator Report to Moderator

มิตรแท้เพื่อนเดินทาง
Business Class
Location: FACULTY OF MEDICINCE NARESUAN UNIVERSITY
แบบกว้างๆๆๆๆAttachment: 95_9205.jpg
Size: 69.85 KB

Logged Offline
Site Site Private Message Private message Windows Live Messenger WLM Reply: 91 - 109
sompor
February 13, 2009, 11:35am Report to Moderator Report to Moderator

มิตรแท้เพื่อนเดินทาง
Business Class
Location: FACULTY OF MEDICINCE NARESUAN UNIVERSITY
แล้วก็มาต่อกันที่ วัดเกาะลอย ศรีมหาราชาAttachment: 107_8561.jpg
Size: 124.89 KB

Logged Offline
Site Site Private Message Private message Windows Live Messenger WLM Reply: 92 - 109
sompor
February 13, 2009, 2:55pm Report to Moderator Report to Moderator

มิตรแท้เพื่อนเดินทาง
Business Class
Location: FACULTY OF MEDICINCE NARESUAN UNIVERSITY
ข้ามสะพานเจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรีAttachment: 96_3688.jpg
Size: 54.75 KB

Logged Offline
Site Site Private Message Private message Windows Live Messenger WLM Reply: 93 - 109
sompor
February 13, 2009, 2:56pm Report to Moderator Report to Moderator

มิตรแท้เพื่อนเดินทาง
Business Class
Location: FACULTY OF MEDICINCE NARESUAN UNIVERSITY
แล้วก็จะถึงสวนสาธารณะเกาะลอยAttachment: 97_7890.jpg
Size: 71.01 KB

Logged Offline
Site Site Private Message Private message Windows Live Messenger WLM Reply: 94 - 109
sompor
February 13, 2009, 2:57pm Report to Moderator Report to Moderator

มิตรแท้เพื่อนเดินทาง
Business Class
Location: FACULTY OF MEDICINCE NARESUAN UNIVERSITY
เห็นวิหารอยู่ลิบๆAttachment: 98_2006.jpg
Size: 74.05 KB

Logged Offline
Site Site Private Message Private message Windows Live Messenger WLM Reply: 95 - 109
sompor
February 13, 2009, 2:58pm Report to Moderator Report to Moderator

มิตรแท้เพื่อนเดินทาง
Business Class
Location: FACULTY OF MEDICINCE NARESUAN UNIVERSITY
และแล้วก็มาถึงAttachment: 99_6180.jpg
Size: 60.67 KB

Logged Offline
Site Site Private Message Private message Windows Live Messenger WLM Reply: 96 - 109
sompor
February 13, 2009, 2:58pm Report to Moderator Report to Moderator

มิตรแท้เพื่อนเดินทาง
Business Class
Location: FACULTY OF MEDICINCE NARESUAN UNIVERSITY
ใกล้เข้ามาอีกนิดAttachment: 100_8518.jpg
Size: 85.60 KB

Logged Offline
Site Site Private Message Private message Windows Live Messenger WLM Reply: 97 - 109
sompor
February 13, 2009, 3:00pm Report to Moderator Report to Moderator

มิตรแท้เพื่อนเดินทาง
Business Class
Location: FACULTY OF MEDICINCE NARESUAN UNIVERSITY
องค์เจ้าแม่กวนอิมAttachment: 101_7365.jpg
Size: 87.95 KB

Logged Offline
Site Site Private Message Private message Windows Live Messenger WLM Reply: 98 - 109
sompor
February 13, 2009, 3:02pm Report to Moderator Report to Moderator

มิตรแท้เพื่อนเดินทาง
Business Class
Location: FACULTY OF MEDICINCE NARESUAN UNIVERSITY
ด้านหน้าแบบเต็มๆAttachment: 102_798.jpg
Size: 105.69 KB

Logged Offline
Site Site Private Message Private message Windows Live Messenger WLM Reply: 99 - 109
sompor
February 13, 2009, 3:03pm Report to Moderator Report to Moderator

มิตรแท้เพื่อนเดินทาง
Business Class
Location: FACULTY OF MEDICINCE NARESUAN UNIVERSITY
แล้วก็เอากระเป๋าเงินลูบปี่เซี๊ยเป็นการสือเครดAttachment: 103_445.jpg
Size: 96.61 KB

Logged Offline
Site Site Private Message Private message Windows Live Messenger WLM Reply: 100 - 109
sompor
February 13, 2009, 3:05pm Report to Moderator Report to Moderator

มิตรแท้เพื่อนเดินทาง
Business Class
Location: FACULTY OF MEDICINCE NARESUAN UNIVERSITY
หลังจากที่สัการะเสร็จก้เดินไปวัดเกาะลอยกันต่อ ระหว่างทางเจอปฏิมากรรมปลา............(มะรู้จักอะ)Attachment: 104_4488.jpg
Size: 85.45 KB

Logged Offline
Site Site Private Message Private message Windows Live Messenger WLM Reply: 101 - 109
sompor
February 13, 2009, 3:05pm Report to Moderator Report to Moderator

มิตรแท้เพื่อนเดินทาง
Business Class
Location: FACULTY OF MEDICINCE NARESUAN UNIVERSITY
แล้วก็Attachment: 105_3243.jpg
Size: 92.68 KB

Logged Offline
Site Site Private Message Private message Windows Live Messenger WLM Reply: 102 - 109
sompor
February 13, 2009, 3:06pm Report to Moderator Report to Moderator

มิตรแท้เพื่อนเดินทาง
Business Class
Location: FACULTY OF MEDICINCE NARESUAN UNIVERSITY
แล้วก็Logged Offline
Site Site Private Message Private message Windows Live Messenger WLM Reply: 103 - 109
sompor
February 13, 2009, 3:08pm Report to Moderator Report to Moderator

มิตรแท้เพื่อนเดินทาง
Business Class
Location: FACULTY OF MEDICINCE NARESUAN UNIVERSITY
แล้วก็เดินไปศึกษาประวัติของวัดกันวัดนี้อยู่บนเขาลูกย่อมๆไม่ได้ถ่ายอะไรมามากมาย
อันนี้เป็นแผ่นสลักประวัติของวัดAttachment: 109_2690.jpg
Size: 114.40 KB

Logged Offline
Site Site Private Message Private message Windows Live Messenger WLM Reply: 104 - 109
sompor
February 13, 2009, 3:09pm Report to Moderator Report to Moderator

มิตรแท้เพื่อนเดินทาง
Business Class
Location: FACULTY OF MEDICINCE NARESUAN UNIVERSITY
ปิดท้ายวัดนี้ด้วย ธารน้ำตกAttachment: 108_2611.jpg
Size: 152.31 KB

Logged Offline
Site Site Private Message Private message Windows Live Messenger WLM Reply: 105 - 109
sompor
February 13, 2009, 3:14pm Report to Moderator Report to Moderator

มิตรแท้เพื่อนเดินทาง
Business Class
Location: FACULTY OF MEDICINCE NARESUAN UNIVERSITY
หลังจากากนี้ก็มาต่อกันที่ ตลาดหนองมน , วัดน้อย , วัดฤาษี(ถ้าจำไม่ผิด),ศาลเจ้าแม่สามมุข,ศาลเจ้านาจา เป็นที่สุดท้าย ที่กล่าวมา มะได้ถ่ายมาให้ดูนะครับเพราะเหนื่อยมากๆๆอากาศร้อนแดดจัดทั้งวัน เลยส่งท้ายด้วยรูปนี้คับ

ขอบคุณที่ติดตามชมรีวิว พบกันใหม่รีวิวหน้าครับAttachment: 110_4778.jpg
Size: 53.73 KB

Logged Offline
Site Site Private Message Private message Windows Live Messenger WLM Reply: 106 - 109
tar_kotloh
February 13, 2009, 5:53pm Report to Moderator Report to Moderator

...ประเทศไทยจงเจริญ...
Checking-In Member
Location: Chiang Mai- Hua Hin
คนแรกกก.............

เคยไปเกาะลอย ขับมอร์ไซด์จากพัทยา...หัวเปิงเรย..

ตั้งแต่ยังไม่เส็ดดี...

ขอบคุณครับ สำหรับ รีวิว...
Logged Offline
Site Site Private Message Private message Windows Live Messenger WLM Reply: 107 - 109
ann_vareewan
February 13, 2009, 6:31pm Report to Moderator Report to Moderator

Premium Memberships
Location: Samut Prakan
ติดตามมาตั้งแต่เช้าแล้ว
กว่าจะครบหมด
แถมมีการพักครึ่งเวลาด้วย อิ อิ

ขอบคุณสำหนับรีวิวนะคะ
ได้บุญโขละเนียะ
Logged Offline
Private Message Private message Reply: 108 - 109
saoguide
February 13, 2009, 7:58pm Report to Moderator Report to Moderator

Love will keep us alive.
Premium Memberships
Location: Bangkok
ทั้งหมดนี่ไม่เคยไปเกาะลอยที่เดียวค่ะ

วันหนึ่งต้องตามไปเที่ยวบ้าง อิอิ

ขอบคุณสำหรับรีวิวนะคะ
Logged Offline
Site Site Private Message Private message Reply: 109 - 109
5 Pages 1 2 3 4 5 All Recommend Thread
Print Print Thread


Thread Rating
There is currently no rating for this thread
 

ตั๋วเครื่องบิน ราคาถูก จองเลย จ่ายทีหลัง!
สอบถามเพิ่มเติมโทร 02-3737-555