HFlight รีวิวสายการบิน โรงแรม จองโรงแรมทั่วโลก - หน้าแรก  
Welcome, Guest.
Please login or register.
ขอความรู้เกี่ยวกับการขอ visa ในประเทศยุโรปครับ
นี่คือบอร์ดเก่า- เราเปิดเว็บบอร์ดใหม่แล้ว ต้องลงทะเบียนใหม่ด้วยนะ http://www.hflight.net/forums/

 

ค้นหา ตั๋วเครื่องบินด้วยระบบ Galileo (แสดงผล waiting list)     ค้นหา ตั๋วเครื่องบินด้วยระบบ Amadeus (เแสดงเฉพาะที่นั่งว่าง)
   
    ติดต่อเจ้าหน้าที่แผนก ตั๋วเครื่องบิน โทร 02-3737-555 / จันทร์ - ศุกร์ 09.00~18.00 น. // เสาร์ 09.00-16.00 น.

HFlight.net จองโรงแรม สายการบิน ท่องเที่ยว การเดินทาง    Travel Center :: ศูนย์ข้อมูลการท่องเที่ยว    เสวนา...การท่องเที่ยวและการเดินทาง  ›  ขอความรู้เกี่ยวกับการขอ visa ในประเทศยุโรปครับ

ขอความรู้เกี่ยวกับการขอ visa ในประเทศยุโรปครับ  This thread currently has 5,768 views. Print Print Thread
1 Pages 1 Recommend Thread
ongart
August 16, 2008, 9:40pm Report to Moderator Report to Moderator
สมาชิกใหม่กิ๊ก


ลงโฆษณาที่นี่
ผมกำลังมี plan ว่าจะเดินทางไปประเทศอังกฤษในเดือน ต.ค. 51 ครับ รบกวนขอเรียนถามดังนี้ครับ
1. หากผมมีความต้องการจะเดินทางต่อไปเที่ยวประเทศ  swiss โดยการอยู่ที่อังกฤษ 4 วัน  แล้วค่อยต่อเครื่องไป swiss  ผมมจะต้องทำการขอ visa อีกหรือไม่ (ตอนนี้เพิ่งได้ visa เข้าประเทศอังกฤษมาครับ)
2. แล้วถ้าผมเปลี่ยน plan โดยจากอังกฤษ ผมไปเที่ยวต่อที่ฝรั่งเศสโดยรถไฟ ผมต้องขอ visa แบบเชงเก้น ใช่หรือไม่ครับ แล้วควรไปขอที่สถานฑูตไหนดีครับ  (ไม่ทราบว่า visa เชงเก้นนี่ สามารขอที่สถานฑูต swiss ได้หรือไม่ครับ)
Logged Offline
Private Message Private message
peep_bmw
August 16, 2008, 11:31pm Report to Moderator Report to Moderator

Royal  Execlusive Class
Location: BKK
1.Swiss ก็ต้องขอวีซ่าครับ เชงเก้นเหมือนกันครับ ถ้าจะเดินทางไปสวิส ก็ขอที่สถานทูตสวิสครับ วีซ่าอังกฤษ ไม่ถือว่าเป็นวีซ่าสำหรับเดินทางเข้ากลุ่มประเทศเชงเก้นนะครับ แม้ว่าอังกฤษจะอยู่ในกลุ่ม EU เหมือนกัน แต่เงิน และวีซ่า ของอังกฤษเค้าแยกจากประเทศอื่นครับ ต้องขอเชงเก้นอีก ถ้าจะไปสวิส

2.ก็เหมือนกับข้อ 1 ครับ แต่ต้องไปขอที่สถานทูตฝรั่งเศสครับ แต่ถ้าจะไปทั้ง สวิส และ ฝรั่งเศส ให้ไปทำวีซ่าเชงเก้นที่สถานทูตของประเทศที่คุณจะพำนักอยู่นานที่สุด หรือถ้าเป็นในกรณีที่พำนักเท่ากัน ให้ไปทำวีซ่าในประเทศที่คุณเดินทางไปถึงก่อนครับ เช่น ไปอังกฤษ ฝรั่งเศส และสวิส อย่างละ 3 วันเท่ากัน อย่างนี้ต้องทำวีซ่าอังกฤษ และเชงเก้น ที่สถานทูตฝรั่งเศส ครับ อย่าลืมเอาแผนการท่องเที่ยวให้เค้าดูด้วยนะครับ เค้าจะได้ออกวีซ่าเป็นแบบ Multiple ให้ด้วย โชคดีครับ
Logged Offline
Private Message Private message Reply: 1 - 11
leky90210
August 17, 2008, 5:01am Report to Moderator Report to Moderator
Royal  Execlusive Class
คำแนะนำเรื่องการขอวีซ่าเชงเก็น
ท่านสามารถขอรับแบบฟอร์มคำร้องขอวีซ่าได้ที่สถานทูตฯ โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมใดๆ การออกวีซ่าสำหรับบุคคลที่ ถือหนังสือเดินทางไทยจะใช้เวลาดำเนินการ 2-3 วัน (วันทำการ) สำหรับบุคคลสัญชาติอื่นจะใช้เวลาดำเนินการนานกว่านี้ ทั้งนี้ท่านจะต้องมายื่นคำร้องด้วยตนเอง และจะต้องโทรนัดหมายวัน-เวลาที่จะมายื่นคำร้องขอวีซ่ากับศูนย์บริการข้อมูลที่หมายเลข 1900 222 343 ก่อน (โทรภายในประเทศไทยเท่านั้น ระหว่างเวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ 08.00-17.00 น.)

  


วีซ่า “เชงเก็น” ที่สถานทูตฯ ออกให้ นอกจากใช้เดินทางเข้าประเทศเยอรมันแล้ว ยังสามารถเดินทางเข้าประเทศอื่นๆ ได้ด้วย ได้แก่ เบลเยี่ยม เดนมาร์ก ฟินแลนด์ ฝรั่งเศส กรีซ ไอซ์แลนด์ อิตาลี ลักเซมเบิร์ก เนเธอร์แลนด์ นอร์เวย์ ออสเตรีย โปรตุเกส สวีเดน สเปน เอสโตเนีย ลัตเวีย ลิทัวเนีย มอลตา โปแลนด์ สโลวาเกีย สาธารณรัฐเช็ก และฮังการี ท่านสามารถยื่นคำร้องขอวีซ่าแบบเดินทางเข้า-ออกครั้งเดียว หรือเดินทางเข้า-ออกหลายครั้งก็ได้ แต่ทั้งนี้รวมเวลาที่พำนักทั้งหมดแล้วต้องไม่เกิน 90 วัน ภายในระยะเวลา 6 เดือน โดยเริ่มนับตั้งแต่วันแรกที่เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มสัญญาเชงเก็น

การยื่นคำร้องขอวีซ่าเชงเก็นกับสถานทูตเยอรมัน จะกระทำได้ก็ต่อเมื่อประเทศเยอรมนีเป็นประเทศหลักของการเดินทาง (หมายถึงระยะเวลาพำนักนานที่สุด) กรณีที่พิจารณาแล้วไม่ปรากฎว่าประเทศใดเป็นประเทศหลักของการเดินทาง ให้ยื่นคำร้องขอวีซ่าต่อสถานทูตของประเทศที่ท่านจะเดินทางเข้าไปเป็นประเทศแรก

บุคคลสัญชาติไทยที่ถือหนังสือเดินทางข้าราชการและนักการทูต (official and diplomatic passport) ไม่จำเป็นต้องขอวีซ่าเชงเก็น


เอกสาร/หลักฐานที่ต้องแสดงทุกครั้งในการยื่นคำร้องมีดังนี้

แบบฟอร์มคำร้องที่กรอกข้อความครบสมบูรณ์ 1 ชุด ท่านจะต้องตอบคำถามตามความจริงทุกข้อ มิฉะนั้นคำร้องของท่านจะไม่ได้รับการพิจารณารูปถ่าย 2 ใบ (ขนาด 5 x 3 เซ็นติเมตร หรือ 2 นิ้ว ฉากหลังของรูปเป็นสีขาว)หนังสือเดินทางหรือเอกสารแทนหนังสือเดินทาง (travel document) ซึ่งเป็นที่ยอมรับของทุกประเทศในกลุ่มสัญญาเชงเก็น และจะต้องมีอายุใช้ได้อย่างน้อยอีก 3 เดือน โดยนับจากวันสิ้นสุดวีซ่าหลักฐานการเงิน ในกรณีที่เดินทางเพื่อเยี่ยมเยียน ต้องแสดงหนังสือจากเจ้าบ้านที่รับรองค่าใช้จ่ายและภาระผูกพันอย่างเป็นทางการตามมาตรา 66 วรรค 2 ต่อเนื่องของกฎหมายว่าด้วยการพำนัก หรือแสดงหลักฐานว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางด้วยตนเอง (เช่น สมุดบัญชีธนาคาร หนังสือรับรองการเงินจากธนาคาร หรือเอกสารอื่นในทำนองเดียวกัน)

ในกรณีที่เดินทางไปติดต่อธุรกิจ ต้องแสดงหนังสือเชิญจากบริษัทคู่ค้าในประเทศเยอรมนี และ/หรือหลักฐาน/หนังสือรับรองฐานะทางการเงินของบริษัทจากธนาคารหลักฐานแสดงเส้นทางการเดินทาง เช่น ใบจองเที่ยวบินโดยสารทั้งขาไป-ขากลับ หรือที่แสดงเที่ยวบินขาเข้าและบินต่อไปยังประเทศอื่นนอกกลุ่มประเทศเช็งเก็น ในการยื่นคำร้องไม่ต้องแสดงตั๋วโดยสารเครื่องบินแต่อย่างใด!!!หลักฐานที่พำนัก (หลักฐานการจองโรงแรม หรือหนังสือเชิญพำนักจากเจ้าบ้าน)หลักฐานการประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ ที่มีวงเงินประกันสูงเพียงพอ (ไม่ต่ำกว่า 30,000.-- เหรียญยูโร หรือ 1,500,000.-- บาท) และมีผลคุ้มครองตลอดระยะเวลาที่ผู้ร้องพำนักอยู่ในกลุ่มประเทศสัญญาเชงเก็น

การประกันสุขภาพ
สำเนาภาพถ่ายของเอกสารทั้งหมดที่ยื่นแสดงต่อสถานทูตฯอย่างละ 1 ฉบับ (หนังสือเดินทาง: ขอสำเนาหน้าคู่ที่ มีรูปถ่ายของท่าน)ค่าธรรมเนียม ราคา 60 เหรียญยูโร หรือขณะนี้ประมาณ 2900.—บาท (ชำระเป็นเงินสกุล บาท แล้วแต่อัตราแลก เปลี่ยน) สำหรับเด็กอายุไม่เกิน 6 ปี และ คู่สมรสของบุคคลที่ถือสัญชาติในสังกัดสหภาพ ยุโรปได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมวีซ่า


สำหรับผู้เดินทางที่อายุต่ำกว่า 20 ปี ต้องแสดงหนังสือยินยอมให้เดินทางได้จากบิดา-มารดาหรือบุคคลผู้มีอำนาจปกครองตามกฎหมาย กรณีบิดาหรือมารดาเพียงฝ่ายเดียวทำหนังสือยินยอม ผู้ร้องต้องแสดงหลักฐานด้วยว่าบิดาหรือมารดาผู้นั้นเป็นผู้มีอำนาจปกครองแต่เพียงผู้เดียวจริง


ในบางกรณีสถานทูตฯ มีสิทธิที่จะเรียกเอกสารอื่นๆ เพิ่มเติมจากท่านอีก เพื่อประกอบการพิจารณาอนุมัติวีซ่า โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในการยื่นขอวีซ่าเป็นครั้งแรก ผู้ร้องจะต้องทำให้สถานทูตเชื่อมั่นได้ว่า ตนมีความพร้อมและตั้งใจจริงที่จะเดินทางกลับ ด้วยเหตุนี้เอกสารประกอบคำร้องจึงเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพิจารณาประเด็นนี้ เช่น เอกสาร/หลักฐานของผู้ร้องเกี่ยวกับอาชีพหรือการประกอบธุรกิจอิสระ การถือครองอสังหาริมทรัพย์ การติดต่อธุรกรรมกับธนาคารอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาหลายปี การสมรส บุตร (แล้วแต่กรณี) ทั้งนี้การให้การเท็จใดๆ จะนำไปสู่การปฏิเสธวีซ่าเพียงสถานเดียวเท่านั้น
Logged Offline
Private Message Private message Reply: 2 - 11
maniac
August 17, 2008, 9:11am Report to Moderator Report to Moderator

Checking-In Member
Location: สยามประเทศ
โอ้ ขอบคุณ คุณ leky90210 มากครับ กำลังอยากได้ข้อมูลอยู่พอดี

ผมมี plan จะไปเที่ยวยุโรป (รวมทั้ง UK) + เยี่ยมคุณอาที่สวิสต้นปี 2010 ครับ (อีกนานเนอะ กำลังเก็บตังก์อยู่ อิอิ) ต้องหาข้อมูลไว้ก่อน....
Logged Offline
Private Message Private message Reply: 3 - 11
leky90210
August 17, 2008, 1:41pm Report to Moderator Report to Moderator
Royal  Execlusive Class
ผู้สมัครทุกท่านต้องมายื่นคำร้องวีซ่าอังกฤษได้อย่างไร

เอกสารที่ผุ้สมัครต้องนำมายื่นในวันที่มาสมัครวีซ่าอังกฤษ:
ใบสมัครขอวีซ่าอังกฤษที่กรอกครบถ้วน,
ค่าธรรมเนียมวีซ่า
หนังสือเดินทาง (ที่มีอายุและมีหน้าว่าง 1 หน้า),
สำเนาหนังสือเดินทางหน้าแรก (รวมถึงหน้าต่ออายุหนังสือเดินทางหรือหน้าแก้ไขชื่อ-สกุล ถ้ามี)
หนังสือเดินทางเล่มเก่า (ถ้ามี)
รูปถ่าย 2 นิ้ว (คลิก มาตรฐานรูปถ่าย)
เอกสารประกอบการสมัคร (คลิก เอกสารประกอบการสมัคร)
หมายเหตุ: กรุณาเริ่มเช็คสถานภาพใบสมัครของท่านหลังจากวันที่สมัคร 2 วันทำการ

ที่ตั้ง
ศูนย์ยื่นคำร้องขอวีซ่าอังกฤษตั้งอยู่ที่:
183 อาคารรีเจนท์ เฮาส์ ชั้น 2 (ติดกับ AUA)
ถนน ราชดำริ แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน กทม. 10330

แผนที่ที่ตั้ง

เวลาการทำการ

ศูนย์ยื่นคำร้องขอวีซ่าอังกฤษเปิดทำการตั้งแต่วันจันทร์ - วันศุกร์

เวลารับใบสมัคร: 08.30 – 15.00 น.
เวลาในการรับหนังสือเดินทาง: 15.00 – 16.30 น.

ศูนย์บริการข้อมูลทางโทรศัพท์ - ให้บริการข้อมูลด้านการขอวีซ่าโทร: 0-2800-8050 ทั้งนี้ ศูนย์ยื่นคำร้องขอวีซ่าอังกฤษ ให้บริการผ่านระบบตอบรับอัตโนมัติตลอด 24 ชั่วโมง ทั้ง 7 วัน และจะมีพนักงานตอบรับโทรศัพท์ เพื่อ ให้ข้อมูลแก่ท่านตั้งแต่เวลา 8.30 – 16.30 น. วันจันทร์ - วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุด)

บริการเพิ่มเติม

ศุนย์ยื่นคำร้องขอวีซ่าอังกฤษมีบริการดังต่อไปนี้เพื่อเพิ่มความสะดวกแก่ผู้สมัคร ทั้งนี้มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม:

บริการถ่านเอกสาร
บริการถ่ายรูป
บริการจัดส่งหนังสือเดินทาง (คลิก ตรวจสอบพื้นที่)
บริการรับ-ส่งแฟกซ์
ความปลอดภัย

เนื่องมาจากความวิตกกังวลด้านความปลอดภัย ผู้สมัครเท่านั้นที่อนุญาตให้เข้ามาทำการยื่นใบสมัคร อย่างไรก็ดีหากผู้สมัครท่านใดจำเป็นต้องมีผู้ ช่วยใน การแปลภาษาเพื่อทำการสนทนากับเจ้าหน้าที่ ทางศูนย์ สามารถอนุญาตให้ เข้ามาช่วยในการยื่นใบสมัครได้

จำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้สมัครสมควรจะหลีกเลี่ยงที่ จะนำสิ่งต้องห้ามต่างๆเข้ามาในศูนย์ยื่นคำร้องขอวีซ่าอังกฤษ

คลิก เพื่อเข้าไปดูรายละเอียด

ผู้สมัครที่นั่งรถเข็น

สำหรับผู้สมัครที่นั่งรถเข็น ทางตึกของศูนย์ยื่นคำร้องวีซ่าอังกฤษได้มีทางลาดไว้เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ท่าน ทางลาดดังกล่าวมีตั้งแต่ ชั้นที่ 1 ที่หน้าลิฟท์ขึ้นมาที่ชั้น 2 ซึ่งมีทางเข้าศูนย์ฯที่สะดวกสำหรับผู้ที่ใช้รถเข็น ท่านสมควรแจ้งเจ้าหน้าที่ของศูนย์ เพื่อที่เจ้าหน้าที่จะ ให้ความช่วยเหลือแก่ท่าน

รถเข็นมีบริการให้ที่ศูนย์ยื่นคำร้องวีซ่าอังกฤษ
Logged Offline
Private Message Private message Reply: 4 - 11
leky90210
August 17, 2008, 1:42pm Report to Moderator Report to Moderator
Royal  Execlusive Class
Visa Fees

ค่าธรรมเนียมวีซ่า
ค่าธรรมเนียมการขอวีซ่าทุกประเภทมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน 2551
คำแนะนำและค่าธรรมเนียมสำหรับการต่ออายุวีซ่า,สัญชาติ และผู้ถือสองสัญชาติ สำหรับผู้ที่
ที่อยู่ในสหราชอาณาจักรอยู่แล้ว  Border& Immigration Agency

ประเภทวีซ่า  ปอนด์  ( ไทย บาท )
วีซ่าท่องเที่ยว ไปกลับ ไม่เกิน 6 เดือน 65 4550
วีซ่าท่องเที่ยวหลายครั้ง 1,2,5,10 ปี 205 14350
วีซ่าเยี่ยมญาติ 65 4550
วีซ่าธุรกิจ 65 4550
วีซ่าเพื่อแต่งงาน 65 4550
วีซ่าไปรับการรักษาพยาบาล 65 4550
วีซ่าเยี่ยมชมสถาบันการศึกษา 65 4550
วีซ่าผู้บำเพ็ญศาสนา(ระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือน)  65 4550
วีซ่าทำงานบนเรือหรือบนเครื่องบิน 45 3150
วีซ่าผู้เดินทางผ่าน 45 3150
วีซ่าผู้เดินทางผ่านทางอากาศ 45 3150
วีซ่าประเภทอาณาณิคมอังกฤษโพ้นทะเล 44 3080
(ค่าธรรมเนียมการดำเนินการ 4130 บาท คลิกที่นี้ สำหรับรายละเอียด)  
วีซ่าประเทศเครือจักรภพอังกฤษ 44 3080
(ค่าธรรมเนียมการดำเนินการ 4130 บาท คลิกที่นี้ สำหรับรายละเอียด)  
ประเภทวีซ่านักเรียน  ปอนด์  ( ไทย บาท )
วีซ่านักเรียน(หลักสูตรสั้นๆ,หลักสูตรระยะเวลาน้อยกว่า 6 เดือน) 65 4550
วีซ่านักเรียน 99 6930
วีซ่านักศึกษาพยาบาล 99 6930
วีซ่านักเรียน:เพื่อทำวิทยานิพนท์ 99 6930
วีซ่านักเรียน:โดยทุนของ Chevening FREE FREE
วีซ่านักเรียน:โดยทุนของ British Marshall FREE FREE
วีซ่านักเรียน:โดยทุนของ Rhodes FREE FREE
วีซ่านักเรียน:โดยทุนของ Fulbright   FREE FREE
ประเภทวีซ่าทำงาน  ปอนด์  ( ไทย บาท )
วีซ่าทำงาน 205 14350
HSMP 205 14350
ประเภทวีซ่าทำงานโดยไม่ใช้ WORK PERMIT  ปอนด์  ( ไทย บาท )
วีซ่าทำงานในประเทศสก๊อตแลนด์ 205 14350
วีซ่าคนงานติดตามต่างประเทศ 205 14350
IGS 205 14350
วีซ่านักลงทุน 205 14350
วีซ่าผู้บำเพ็ญศาสนา 205 14350
วีซ่าตัวแทนบริษัทแต่เพียงผู้เดียว 205 14350
วีซ่านักประพันธ์,ศิลปิน 205 14350
วีซ่าพำนักถิ่นถาวร  ปอนด์  ( ไทย บาท )
คู่สมรถ 515 36050
คู่ครองโดยไมได้สมรถ,รักร่วมเพศ 515 36050
แต่งงาน 515 36050
ผู้ติดตามสายเลือดที่พำนักที่อังกฤษ 515 36050
วีซ่ารับเลี้ยงเด็ก 515 36050
ผู้ลี้ภัย FREE FREE
วีซ่าประเภทที่ยกเว้น,อื่นๆ  ปอนด์  ( ไทย บาท )
ผู้ถือหนังสือเดินทางทูต FREE FREE
วีซ่าผู้ติดตามบุคคลสัญชาติยุโรป FREE FREE
วีซ่าผู้ติดตามบุคคลสัญชาติสวิส FREE FREE
วีว่าบุคคลที่เกษียณแล้วอยู่คนเดียว 205 14350
วีซ่าเดินทางกลับสู่ภูมิลำเนา 205 14350
เอกสารรับรองสิทธิสัญชาติโดยกำเนิด 205 14350
วีซ่าบรรพบุรุษสัญชาติอังกฤษ 205 14350


ผู้ติดตามต้องจ่ายค่าวีซ่าในอัตราเดียวกับผู้ยื่นคำร้องหลัก ผู้ติดตามทุกคนต้องจ่ายค่าวีซ่าไม่ว่าจะถือหนังสือเดินทางแยกหรือมีรายชื่ออยู่ในหนังสือเดินทางของผู้ปกครอง

ค่าวีซ่า ชำระเป็นเงินบาท สั่งจ่าย "British Embassy Bangkok" ผู้สมัครสามารถซื้อได้ตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้

- ตั๋วแลกเงิน หรือ แคชเชียร์เช็ค จากธนาคาร ในเขตกรุงเทพฯ

- แคชเชียร์เช็ค จาก25สาขา ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จะได้รับสิทธิ์ยกเว้นค่าทำเนียมแคชเชียร์เช็ค

- ตั๋วแลกเงินจาก ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ที่อยู่นอกเขตพื้นที่กรุงเทพฯ และ นอกเหนือจากรายชื่อ 25 สาขาของธนาคารกรุงศรีอยุธยา

- ตั๋วแลกเงินจาก ธนาคารสาขาต่างจังหวัดในประเทศไทย นอกพื้นที่เขตกรุงเทพ

ผู้สมัครสามารถรับสิทธิประโยชน์ในการงดเว้นค่าธรรมเนียม เมื่อทำการซื้อแคชเชียร์เช็คจาก 25 สาขาของธนาคารกรุงศรีอยุธยาดังต่อไปนี้

ค่าธรรมเนียมวีซ่า ถ้าใบสมัครคำขอวีซ่าถูกปฏิเสธ ทางสถานทูตจะไม่คืนเงินให้เว้นแต่ผู้สมัครจะไม่ยื่นใบสมัคร หรือปฏิเสธการสแกนลายนิ้วมือ
Logged Offline
Private Message Private message Reply: 5 - 11
nongjeab
August 17, 2008, 3:55pm Report to Moderator Report to Moderator
Checking-In Member
advertisements

ถ้าจะไปสวิสต้องขอวีซ่าเชงเก้น แบบ multiple เท่านั้นนะคะ ถ้าเป็นแบบ single เข้าไม่ได้นะคะและ ไปขอที่สถานทูตสวิสไม่ได้นะคะเพราะสวิสยังไม่เข้ากลุ่มเชงเก้นคะ แต่ถ้าหลังเดือนพย.ไปแล้วขอได้คะ เพราะสวิสจะเข้ากลุ่มเชงเก้นในเดือน พย.คะ ถ้าคิดว่าไม่ไปที่ไหนนอกจากสวิส แนะนำให้ขอวีซ่าสวิสไปเลยคะ แต่ถ้าจะฝรั่งเศส สามารถไปขอที่สถานทูตฝรั่งเศส ได้คะ แต่อย่าลืมว่าต้องขอแบบ เข้าออกได้หลายครั้งนะคะ
Logged Offline
Private Message Private message Reply: 6 - 11
FD_BANK
August 18, 2008, 9:17am Report to Moderator Report to Moderator

PiLoT
Checking-In Member
Location: Flight officer
พาส ราชการ นี่ไม่ต้องขอเลยหรอ หมายความว่ายังไง ไปได้เลยหรือ ผู้รู้ ตอบที
Logged Offline
Private Message Private message Reply: 7 - 11
Kreicherisch1
August 18, 2008, 9:34am Report to Moderator Report to Moderator

การเดินทางคือชีวิต และจิตใจ
Royal  Execlusive Class
Location: Thungsong, Thailand and Irvine, CA
หนังสือเดินทางราชการก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งครับ ไม่เหมือนของเราๆ ทั่วไป ปกไม่เหมือนกัน
ผมทราบแค่นั้นแหละครับ อิอิ...
Logged Offline
Private Message Private message Reply: 8 - 11
peep_bmw
August 18, 2008, 10:36am Report to Moderator Report to Moderator

Royal  Execlusive Class
Location: BKK
สำหรับพาสปอร์ตข้าราชการ จะเป็นเล่มหน้าปกสีน้ำเงินครับ ซึ่งทางรัฐบาลไทยได้มีข้อตกลงกับประเทศต่างๆสำหรับผู้ที่เดินทางไปราชการในบางประเทศ จะไม่ต้องขอวีซ่าครับ เช่น เยอรมัน หมายความว่า ถ้าคุณมีพาสปอร์ตข้าราชการ ก็สามารถเดินทางเข้าเยอรมันได้เลย

แต่ พาสปอร์ตข้าราชการ จะออกให้ข้าราชการก็ต่อเมื่อมีคำสั่งให้ไปดูงาน ปฏิบัติงาน ฯลฯ ที่ต่างประเทศเท่านั้น ไม่ใช่ว่าใครเป็นข้าราชการแล้วอยากมีก็มีได้เลย  คิดว่าประมาณนี้ครับ
Logged Offline
Private Message Private message Reply: 9 - 11
Brownvampire
August 18, 2008, 10:02pm Report to Moderator Report to Moderator
สมาชิกใหม่กิ๊ก
ขอวีซ่า Schengen นะครับ
เวลากรอกใบสมัครให้ tick ตรงที่เป็น miltiple นะครับ เพราะจะได้เข้าออกได้หลายครั้ง และควรไปขอที่สถานทูตฝรั่งเศสครับ ส่วนเรื่องเข้าสวิตเซอร์แลนด์ ถ้ามีวีซ่า schengen ก็เข้าได้ครับ ไม่ต้องขอวีซ่าใหม่ ส่วนอังกฤษก็ต้องขอวีซ่าอังกฤษอ่ะครับ
ตอนนี้มีประเทศในยุโรปตะวันออกหลายประเทศมาเข้าร่วมในกลุ่มเชงเก้นแล้วครับ ประเทศเหล่านั้นน่าไปเที่ยวครับ ยังถูกมากอยู่ สวยด้วย ผมละชอบจริงๆ
ส่วนรถไฟจากอังกฤษมาฝรั่งเศส ผมไม่ทราบว่าซื้อผ่านทัวร์หรือเปล่า แต่ถ้ามาคนเดียว ลองเข้าเวปไซต์ TGV ดู บางทีอาจได้ราคาpromotion ถูกกว่าซื้อผ่านทัวร์ อีกครับ ถ้ามาฝรั่งเศสแล้ว มันจะมีรถไฟจากฝรั่งเศส วิ่งไปเนเธอร์แลนด์ แล้วก็เบลเยี่ยม ด้วยนะครับ รวดเร็วทันใจ

ถ้ามาแบบ backpacker ไม่ผ่านทัวร์ ลองดู ตั๋ว Eurial ครับ แล้วก็สายการบินต้นทุนต่ำจากอังกฤษ ไปประเทศอื่นๆ ในยุโรป ย้ำ ถูกมากจริงๆ ครับ http://www.ryanair.com แต่ผมไม่ทราบว่าเดือนตุลา จะมีโปรอะไรบ้าง ลองเข้าไปดูนะครับ
คิดว่าคงช่วยได้บ้างครับ
Logged Offline
Private Message Private message Reply: 10 - 11
jackonboard
August 19, 2008, 4:11pm Report to Moderator Report to Moderator
สมาชิกปั่นจักรยาน
หลักฐานการประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ ที่มีวงเงินประกันสูงเพียงพอ (ไม่ต่ำกว่า 30,000.-- เหรียญยูโร หรือ 1,500,000.-- บาท) และมีผลคุ้มครองตลอดระยะเวลาที่ผู้ร้องพำนักอยู่ในกลุ่มประเทศสัญญาเชงเก็น[/color]

แต่สำหรับประเทศ France, Switzerland, Germany ประกันค่ารักษาพยาบาลขั้นต่ำที่ 2,000,000 บาท นะครับ
Logged Offline
Private Message Private message Reply: 11 - 11
1 Pages 1 Recommend Thread
Print Print Thread


Thread Rating
There is currently no rating for this thread
 

ตั๋วเครื่องบิน ราคาถูก จองเลย จ่ายทีหลัง!
สอบถามเพิ่มเติมโทร 02-3737-555